Nájdi svoj STRED

12/06/2022

Tam kde sa stretáva naše cítenie s naším myslením je dôležitý bod. 

Horizontálna rovina

Os myslenia sa nachádza v strede a spojuje pravé s ľavým, teda Mužské so Ženským.

Vertikálna rovina

Os cítenia sa nachádza v strede a spája horné s dolným, prepája všetky tri roviny Tela, Mysle (najlepšie spojenej mužko-ženskej) a Ducha.

Ideálne "zacielenie" oboch osí je v absolútnom strede, odkiaľ vie človek vedome a v kľude voliť svoje rozhodnutie, slová a konanie ( jednám ako muž, žena, dieťa, zviera). Myseľ ku nám prehovára vnútorným hlasom "cez" solar a vo vonkajšom svete sa "prezentuje" cez slová = krčná čakra. Duša ku nám prehovára vnútorným hlasom cez intuíciu (tretie oko) a vo vonkajšom svete sa "prezentuje" cez city = srdečná čakra.

CITY - MYŠLIENKY - SLOVÁ - ČINY

Čo si myslíme (a hovoríme), čo cítime (a konáme) pochádza často z našich nespracovaných minulých zážitkov ( + vzorov a výchovy). Ak 3. a 6. čakra sú "zablokované", my si často len myslíme, že konáme vedome a že naše city sú pravé ( alebo ich vôbec neberieme do úvahy). Ak tomu naozaj veríme a naše myšlienky s citmi zodpovedajú pravde, nemali by sme sa obávať ich každý deň spochybňovať. Pravda sa potvrdí, ilúzia sa ukáže. Možno sme si doteraz mysleli len samé klamstvá a tak sme cítili "nesprávne" emócie. Každý má svoje ilúzie, ktoré považuje za pravdu a tak jediná cesta je spochybňovať všetko.

Chyby neexistujú, iba strach z nich. Alebo strach z bolesti, neprijatia či osamotenia keď urobíme v živote "chybu". Priznať si chybu? To ani náhodou, veď to je emocionálna bolesť a tá ako sa zdá, vie byť horšie uchopiteľná lebo "stojí" mimo našej hmoty. Ak nikto nevidí naše myšlienky, tak nikto nevidí naše omyly a dokiaľ to neprejavím v hmote (slová a činy) akoby som nepochybil? 

Čo nevidíme to neexistuje? Ani náhodou! Zožiera nás to zvnútra a keď nechceme počúvať, budeme chorý... 

Os cítenia (rovina Duše) vo svojej vertikálnej podobe prepája nielen tri ďalšie roviny (T, M, D), ale aj všetky základné čakry nášho nehmotného tela. Je to života - dárna energia a pre náš spokojný život má význam sa týmto "systémom" viac zaoberať.
Aké myšlienky živíme, také pocity cítime a platí to aj naopak. Tieto dve roviny sa ovplyvňujú až priveľmi na to, aby sme ich za každú cenu oddeľovali. Pracovať s citmi a myšlienkami sa dá aj oddelene, ale pre človeka, ktorý sa vydal na svoju duchovnú cestu sebapoznania je značne jednoduchšie keď sa bude snažiť byť bdelý  (teda sprítomňovať sa) a vnímať tieto roviny viac spolu ako zvlášť.


Os cítenia (rovina Duše) vo svojej vertikálnej podobe prepája nielen tri ďalšie roviny (T, M, D), ale aj všetky základné čakry nášho nehmotného tela. Je to života - dárna energia a pre náš spokojný život má význam sa týmto "systémom" viac zaoberať.
Aké myšlienky živíme, také pocity cítime a platí to aj naopak. Tieto dve roviny sa ovplyvňujú až priveľmi na to, aby sme ich za každú cenu oddeľovali. Pracovať s citmi a myšlienkami sa dá aj oddelene, ale pre človeka, ktorý sa vydal na svoju duchovnú cestu sebapoznania je značne jednoduchšie keď sa bude snažiť byť bdelý  (teda sprítomňovať sa) a vnímať tieto roviny viac spolu ako zvlášť.

Nové trendy (za každú cenu) pozitívneho myslenia nemôžu byť človeku tak nápomocné, pokiaľ nepochopí svoju podstatu v rovine svojej Duše (citov). Preto "prehovárať sa" k pozitívnemu mysleniu je len odkláňanie pozornosti a preklopenie problému z jednej strany (negatíva) do druhej strany, ktorá je protipólom a tiež extrémom. Myslieť pozitívne človek dokáže, ale sila mysle, pokiaľ nie je prepojená s dušou, sa bude vyčerpávať. Sila (mysle) je obmedzená, zato duchovná moc nekonečná. O rozdiele medzi Mocou a silou - čítaj viac v knihe Sila a moc od Hawkins.

Nárast duševných a psychických chorôb je dôkazom nepochopenia roviny mysle a práce s ňou, rovnako ako roviny duše. Pre náš harmonický a radostný život niet inej cesty ako nastúpiť na CESTU PRAVDY, cestu Ducha a duchovnej praxe. V duchovnej praxi je veľmi žiadúca akákoľvek forma meditácie a trénovanie svojej vlastnej mysle. So spracovanou mysľou sa pracuje značne jednoduchšie. Pre proces sprítomňovania sa alebo bdelosti to však nie je podmienkou a vždy keď sa vám podarí "prichytiť" vašu myseľ ako posudzuje a súdi niečo / niekoho vo vonkajšom svete je nutné posadiť sa na kreslo pozorovateľa vášho hodnotiaceho programu.

Pre lepšie pochopenie trénovania BDELOSTI (sprítomňovania sa) uvádzame dva príklady:

1. Uvidíte veľmi obézneho človeka a vaša myseľ automaticky spustí:
"hnusné" "nezodpovedné" "škaredá" "tlstá" ....

TU SA SPRÍTOMNI!!! Uvedom si, čo cítiš lebo je to dôležité!

Cítim znechutenie? Strach? Opovrhnutie?

Z čoho pochádza tento pocit a následne moje myšlienky? Mám strach, že by som mohol vyzerať takto "nechutne" raz aj ja? Alebo chcem "len" hodnotiť seba ako krajšieho, zdravšieho, lepšieho... ?


2. Uvidíte veľmi bohatého a pohľadaného človeka vystupovať z "nadupaného" auta:

"bohatý" "krásny" "úspešný" ... poprípade úplný opak: "hajzel" "zlodej" "nadutec"

TU SA SPRÍTOMNI!!! Uvedom si, čo cítiš lebo je to dôležité!

Cítim obdiv? Túžbu?

Z čoho pochádza tento pocit z ktorého pochádzajú moje myšlienky? Mám v sebe túžbu, že by som raz chcel byť ako on? Alebo hodnotím seba ako horšieho, chudobnejšieho a preto je určite zlodej?

Pre hlupáka, každý hlúpy a možno je to len skrytý strach, že sám som v nejakej inej roli / situácií hlupákom, tak naše ego rado označuje za hlupákov iných. Keď si hlupák ty, nemôžem ním byť ja... No pekná logika :D

Naše nálepky, ktoré dávame druhým ľuďom tvoria náš svet ( náš = spoločný). Väčšina našich pocitov pochádza z dvoch hlavných emócií (STRACH a TÚŽBA - prvá a posledná čakra) a sami sa porovnávame s druhými v nevedomých procesoch. Ak nie sme spokojný a vyrovnaný sami so sebou tak tieto hodnotiace programy sa projektujú na tých druhých. Pokiaľ pochopíme, že seba dokážeme najlepšie spoznať cez druhých a naše hodnotiace procesy, môže sa táto "hra" na sprítomňovanie - pozorovanie - pýtanie sa seba samého, stať nie len zábavnou, ale veľmi osožnou v procese sebapoznania. Ak sa odhodláme vo svojom vnútri ísť naozaj hlboko a pracovať s tými najčernejšími myšlienkami, pocitmi a spomienkami ( čo sme komu / čo kto nám) odmena nás neminie a to je PRAVDA PRAVDÚCA!

"Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete."

"Spoznaj sám seba, pochopíš svet."