Nutná potreba kontrolovať

26/02/2023

Ak nemáme kontrolu vo svojom vnútornom svete, tak ako môžeme očakávať, že budeme mať kontrolu vo svete vonkajšom?

Vonkajší svet je ilúzia, ktorej chceme / nechceme veriť a na základe toho naše Ego potvrdzuje alebo vyvracia... čokoľvek, čo zažíva!

Ego verí...

Duch a Telo VIE!

Najskôr treba roz_poznať, s_poznať a poznať - teda pochopiť seba, aby bolo možné orientovať sa v ilúzií vonkajšieho sveta. Mali by sme sa teda učiť rozpoznávať ilúziu od skutočnosti a skutočnosť od pravdy. Na tento účel je celkom dobré, najskôr sa vyznať v tom čo je vnútorný "svet" a čo ten vonkajší.

Lebo platí, že:

"Spoznaj seba, pochopíš svet."

Vnútorný zdroj - Viem, Dôverujem, Žialim...

Vonkajší zdroj - myslím si, verím, žiarlim...


Ak je zdrojom Ego (vonkajší svet), tak je možné sa naučiť rozpoznávať dve možné varianty:

 • Dušu v Tele

 • Myseľ vo Vedomí

Duša ako reprezentant ženskej "strany" Ega cíti, preciťuje, pociťuje a robí to cez Telo, ktoré to dáva najavo PO_citom. Cit sa pretaví do pocitu. Ak ideme z citu (vonkajší svet) do pocitu (vnútorný svet) tak klameme samých seba. Ak je však prameňom Telo (vnútorný svet), tak aj cit môže zodpovedať skutočnosti.

Myseľ ako reprezentant mužskej "polarity" Ega myslí, premýšľa či domýšla a robí to skrz Vedomie. Pokiaľ sa nenaučíme rozpoznať či prameňom je Myseľ (intersubjektívna realita = ilúzia) alebo Vedomie, ktoré zodpovedá Pravde, tak sa budeme zmietať vo víroch vlastného Ega a snažiť sa veriť alebo neveriť. Potvrdzovať alebo popierať. Aby sme sa naučili rozpoznávať myšlienky Ega od vedenia Vedomia, je vysoko vhodné a žiadúce naučiť sa akúkoľvek formu meditácie. Buď sa naučíme udržať myseľ "potichu" = nemyslieť, alebo sa naučíme cielenej pozornosti mysle. Ideálne by však bolo, učiť sa oba spôsoby ovládania tohto grandiózneho nástroja. Samozrejme za predpokladu, že už sme pochopili, že nie myseľ. Rovnako ako nie sme svoje Telo a rovnako tiež, že nie sme svoja Duša. Telo zodpovedá skutočnosti, ale nie pravde samej o sebe. Ak by Duch neprijal Telo, nedostal by ani Ego (muža a ženu = myšlienky a emócie). Duch má teda v tomto svete dva dokonalé nástroje - Telo pre moje individuálne prežívanie a Ego pre moje kolektívne prežívanie teda vzťahy.

Ak pochopíš, že TY nie si tvoje myšlienky, tak môžeš pochopiť, že myšlienky je možné kontrolovať. VŠETKY! A ak vieš (vnútorný zdroj) kontrolovať svoje myšlienky, je možné začať "kontrolovať" aj svoje emócie. Ak vieš kontrolovať nie len svoje myšlienky, ale aj emócie, tak máš pod kontrolou svoje Ego. Ak kontroluješ Ego, tak ho môžeš využívať spôsobom, akým sám chceš.

Kontrola neznamená, že si nedovoľujeme preciťovať emócie, alebo si myslieť čokoľvek. Aj Buddha vravel, že problém nie je v prichádzajúcich myšlienkach, ale v tom, že si ich neuVedomujeme. Kontrola teda znamená, že VIEM čo sa vo mne odohráva, aj keď zdrojom je vonkajší (iluzórny) svet = vyhodnotenie Ega ( myšlienky a emócie).

"Svet" Ega (Duša + Myseľ) je ilúzia.

"Svet" Tela (pocit) je skutočnosť.

"Svet" Ducha (vedenie) je pravda. - Nechaj sa teda viesť pravdou...

Naučiť sa rozpoznávať môžeme vo viacerých "smeroch": horné od dolného alebo pravé od ľavého a keď sme v pravom alebo ľavom tak tiež je vhodné naučiť sa rozpoznať horné od dolného. Aby toho nebolo málo tak diagonálne to tiež je zaujímavé a teda rozpoznať Dušu a Ducha a rozpoznať jazyk Mysle a jazyk Tela. :)

 • rozpoznaj vnútorné od vonkajšieho

 • rozpoznaj ženské (duša) od mužského (myseľ)

 • rozpoznaj emóciu v Tele a myšlienku vo Vedomí

 • rozpoznaj Dušu od Ducha a Myseľ od Tela

  Horné (pravé aj ľavé) = Ego (naše kolektívne polia, kolektívna karma, kolektívne presvedčenia a energie)

  Dolné (pravé aj ľavé) = Duch v Tele (naše individuálne pole, individuálna karma, vlastné presvedčenia)

  Pravé (horné aj dolné) = Mužský princíp ( rozpoznanie Mysle vo Vedomí)

  Ľavé (horné aj dolné) = ženský princíp (rozpoznanie Duše v Tele)

  Diagonálne rozpoznanie: jazyk Ducha = Vedomie, od jazyka Duše = Intuícia

  Diagonálne rozpoznanie: jazyk Tela = pamäť hmoty, od jazyka Mysle = pamäť nehmoty

Je nutné vedieť, že Ego je reprezentantom subjektívneho a intersubjektívneho prežívania čo nezodpovedá skutočnosti a už vôbec nie pravde. Je to iluzórny svet, ktorý si sami dotvárame. Tento "svet" je možné kedykoľvek zmeniť a samo rozhodnutie ho mení. Telo je reprezentantom skutočnosti a teda akejsi objektívnej reality, ktorá síce je objektívna a naše Telo má pamäť (napr. aj pudy), ale aj skutočnosť je možné zmeniť. Jediný reprezentant Pravdy je náš Duch a tu môžeme nájsť NAŠU vlastnú individuálnu Pravdu. Tá je, a je nemenná! Pravda sa nezmení len preto, že sa nám nepáči alebo že nám nevyhovuje. Pravda je pravda a tej treba čeliť, treba ju prijať a možné je zmeniť iba pohľad Ega na vlastnú pravdu - potom sa zmení aj prežívanie Tela.

Ak nemám Ego pod kontrolou bude tvoriť ilúzie a rozprávky, bude ma ovládať cez myšlienky alebo emócie strachu. Ego bude túžiť a dožadovať sa, bude nás samých zahanbovať a obviňovať... Bude robiť čokoľvek, len aby zabránilo vstúpiť človeku do Pravdy, lebo tu sa Ego stáva nástrojom a nie hlavným "hrdinom" svojho vlastného príbehu. Ak nerozpoznané Ego ovláda Telo, Telo zodpovedá tomu ako "svet" vnímame cez myšlienky a emócie. Ak v Tele prebýva Duch, tak je naše Telo odrazom nášho Ducha.

"V zdravom Tele, zdravý Duch. - skúška správnosti: Zdravý Duch, v zdravom Tele."

Je potrebné sa starať o svoje Telo, o svoje Ego aj o svojho Ducha. A keďže väčšina duchovných na tomto svete zlyháva vo svojej funkcií, ktorú si sami zvolili, je nutné nájsť cestu k Bohu sám...