Ochota pomôcť 

13/01/2023

Duálny svet Ega nám rozdeľuje jednanie ľudí na dva "spôsoby":

  • Aktívny mužský princíp

  • Pasívny ženský princíp

Ak je "konečný bod" Muža až príliš aktívny = pomáha veľa, tak "konečný bod" Ženy bude až príliš pasívny = nepomáha vôbec. V konečnom dôsledku nejde o to, či niekomu inému pomôžeme alebo nie. Ide iba o to, byť v procese Vedomý a teda: Vieme či chceme pomôcť a ako (koľko) si to môžeme dovoliť?

Prečo človek nebýva ochotný pomôcť alebo zvykne pomáhať až príliš?

Lebo taký má naučený a uložený vzorec z výchovy poprípade zo vzorov, ktoré v minulosti videl. Ego prijalo (výchova) alebo samé vyhodnotilo (cez vzor), že pomáhanie iným je skôr seba zničujúce a tak človek nepomáha. Poprípade sa vo výchove (väčšinou od rodičov, či silný kresťan a i.) naučil, že pomáhať je doslova nutnosť. Tiež je možné, že si človek tento vzorec vytvoril sám aktívnym spôsobom mužského princípu v nás - cez vzor, ktorý videl vo svojom živote. 

Príklad:

V detstve sme žili v rodinnej situácií, že sme boli chudobný a potrebovali sme pomoc okolia - no nikto nám nepomohol. Ego na základe jednej a tej istej rovnakej situácie mohlo vytvoriť dva akoby opačné vzorce:

  • ani ja nebudem nikomu nikdy pomáhať

  • ja budem pomáhať kde môžem

Každé Ego, ktoré si vytvorí určité presvedčenie (bod A), musí mať zakončenú úsečku aj opačným bodom B ( tzv. protipólnom) a potom sa skoro vždy pohybuje na tejto úsečke. Niekedy pomôžeme a niekedy nie - niekomu pomôžeme a niekomu nie. Ego na základe svojich ďalších súdiacich procesov ( nazvime to zručnosti Ega), až príliš rýchlo vyhodnocuje, že feťák si to nezaslúži a slobodná mamička áno.


Ak jednám na základe vzorcov a v týchto vzorcových "šuplíkoch" zaujímam rolu SUDCU - jedná vždy moje nevedomé Ego, aj keď som v závere PÁCHATEĽOM DOBRA. Páchateľ je vždy páchateľ, ktorý koná z nevedomia a tak je vcelku jedno či pácha "dobro" alebo "zlo". Nevedomí čin má vždy rovnaký koreň - v nevedomí. 


Iba ak som Vedomý a VIEM prečo, komu a ako pomáham, som DOBROČINEC. Dobročinec sa môže rozhodnúť aj nepomôcť (pasívny prístup ženy v súcite) a môže to byť tá najlepšia pomoc pre blížneho...

Buď dobročinec, nie páchateľ. Zlo_čincom sa vyhýbaj...