ODVAHA či ŠŤASTIE

07/05/2022

Máš v živote viac odvahy či šťastia?

A možno šťastie prichádza s trochou odvahy alebo odvaha s trochou šťastia. Odvahu potrebuješ na prekonanie svojich obáv. Definuj si teda svoje obavy, aby si mohol nájsť vhodný spôsob použitia odvahy ako dosiahnuť tie momenty, ktoré by ťa robili šťastným. 


Čoho sa bojím?                              NEŠŤASTIA.... 

Čo je pre mňa nešťastie? 

Čo mi pomôže prekonať OBAVU?     ODVAHA... 

Čo je to odvaha?

Kvôli čomu to urobím?                Pre  ŠŤASTIE... 

Čo je pre mňa šťastie? 


Nešťastie často odmietame a šťastie si nevieme dopriať. Čo pre nás znamenajú tieto pojmy? To často tiež nevieme pomenovať. Možno stačí mať odvahu prijať možnosť, že môžem byť aj nešťastný. Ak sa odvážim byť nešťastný, prichádza zmierenie a strach zo zlyhania sa v prach obráti....