Oheň ako prvý element

17/05/2022

Oheň ako prvý element predstavuje Ducha v rovine vnútorných osobností a tento element je reprezentovaný vnútorným zvieraťom. Duchovné zviera je v tomto našom jednom hmotnom živote s nami od narodenia po smrť nášho fyzického tela.

Je to zviera Ducha = ohňa a je veľmi podstatné pre náš život. Nemenej podstatné je aj to, ako je toto naše zviera vychovávané v tejto spoločnosti ( zväčša rodičmi na začiatku života). Preto poznať nielen svoje zviera, ale aj duchovné zvieratá ľudí, ktorí sú (boli) v našom živote dôležitý sa javí ako zásadné uvedomenie pri sebapoznávaní. Ak výchovné vzorce môjho otca či matky neboli v súlade s mojou duchovnou prirodzenosťou, ľahšie sa nám prepúšťajú vzorce po tomto pochopení.

Nie je možné pochopiť všetko to, čo sa nám v živote odohralo... Čo však je možné pochopiť našim vedomím, malo by sa stať našou prioritou.


Proces:

u/vedomenia -) pri/pustenia (k sebe) -) po/chopenia -) od/pustenia (od seba)

- má omnoho lepšie účinky na náš život ako pri pre/púšťaní bez pochopenia.


Ak nie som schopný niečo pochopiť, ale uvedomujem si a pripúšťam, že daná situácia/myšlienka/vec či človek mi škodí, je lepšie TO pre/pustiť a veriť, že pokiaľ je potrebné aj pochopenie, tak príde v tom správnom čase. Situácie kedy vieme, že sme činili zlo alebo že zlo bolo činené nám sa zdajú byť tie najviac vhodné pre začiatok zvedomovania si toho čo sa mi v živote odohralo a ako ma to vyformovalo či stále formuje.

Minulosť nás totiž nedefinuje, definuje "len" to, KÝM SME DNES.

Mohol som v živote vykonať zlé veci a mohli byť hrozné krivdy a zrady vykonané na mne, no otázne je len to ako k tomu pristupujem dnes.