PODOBY ELEMENTOV

29/12/2022

Človek, ktorý vyhasol sa ťažko "zapáli".

Ak je oheň nekontrolovateľný, spáli všetko. Ak je oheň slabý, zhasne ho aj kúsok vetra, vody či zeme. Aby oheň mohol dobre horieť, potrebuje hmotu (element Zeme), ktorá mení svoju energiu do inej podoby. Ak vzduch nie je prítomný, oheň zhasne. Ak sa privalí voda, oheň zhasne a nakoniec zhasne aj za predpokladu, že ho zasypeme zemou. Vyváženosť živlov je pre harmóniu viac ako potrebná. Aby sme v sebe živly vyvážili, je dobré im najskôr rozumieť tak trochu samostatne a následne aj prepojeniam. 

Oheň a Zem

Oheň potrebuje mať "základ" u Zemi a je to práve oheň, ktorý vie premeniť hmotu (Zem) na energiu iného druhu - svetlo a teplo. Iba ak živly spolu_pracujú v správnom pomere, dávajú nám to, čo potrebujeme pre život. 

Oheň a Voda

Voda vie najlepšie uhasiť Oheň a dokonca nám sťaží jeho znovu zapálenie ak je podklad premočený tiež. V prípade, že je Voda uchovaná v akejsi nádobe (Zemi) a daná nad Oheň, tento sa stáva pre Vodu transformačným prvkom a premení vodu na paru, ktorá nasýti Vzduch. Ak je prítomná Voda bez Zeme (nádoby), uhasí nám Oheň. Ak nie je prítomná Voda vôbec, Vzduch je suchý a dýchanie sa stáva pre človeka nepríjemné. 

Oheň a Vzduch

Oheň potrebuje Vzduch, aby horel. Ak vzduch nie je prítomný, oheň zhasne. Pre "ideálne" životné podmienky je teda vhodné, aby sa spojili všetky štyri živly:

VODA (Duša) v nádobe reprezentovanej ZEMou (Telom), ak sa prepojí s OHŇOM (Duchom) tak uvoľní do VZDUCHu (Mysle) ten správny pomer vody (emócií). Ak je vo vzduchu 50% vlhkosti, dýcha sa nám príjemne. 

OHEŇ a jeho podoby v živote človeka:

 • TMA a CHLAD vládne tam, kde ohňa niet.

 • POŽIAR spáli všetko na popol, ak sa oheň vymkol kontrole, no veľký požiar môže byť aj hlboko transformačný.

 • VATRA alebo OHEŇ ako reprezentant intenzívneho svetla a tepla pri ktorom sa združujú ľudia a komunity. Táto forma je však plne statická a tam kde sa založí, musí aj ostať. Koho si pozývaš ku svojmu ohňu?

 • POCHODEŇ je svetlo do ruky (svetlonoš), vhodné aj na bádanie vo vlastných hlbinách. Olej (forma vody), ktorý sa spaľuje a tým predáva svoju energiu, nám dobre poslúži v exteriéroch i interiéroch za predpokladu, že sa nepriženie veľký vietor, ktorý by pochodeň zhasol.

 • PLAMEŇ alebo svieca, ľahko sfúkne aj vetrík a preto sa využíva najmä v interiéroch (intímne vzťahy) kde vládne určitá dôvera a bezpečie domova.

Elementárne (základné) oblasti života človeka v tomto hmotnom svete:

1. ZEM ako reprezentant:

 • starostlivosti o náš chrám (Telo) - strava, pohyb, spánok

 • starostlivosti o základné zabezpečenie - dom_ov, financie, práca

2. VODA ako reprezentant:

 • vzťahov všetkého druhu v rôznych podobách, rolách a maskách

 • nám odráža odraz nás samých a tak nás učí pochopiť princíp zrkadlenia a teda duality

3. VZDUCH ako reprezentant:

 • myšlienok a slova, teda komunikácie v ľudskej spoločnosti

 • spravovania priestoru v ktorom ako ľudia žijeme - politika, ekonomika, obchod

4. OHEŇ ako reprezentant:

 • duchovnosti človeka

 • princípu niečoho, čo nás samých prevyšuje - Vedomie, Jednota, Celistvosť, Vesmír, Boh...

Vo všetkých štyroch základných životných oblastiach je nutné "pracovať". Ak človek nemá zabezpečené základné životné podmienky (element Zem), nemá veľa priestoru venovať sa vzťahom (element Voda), a tak premýšľať a viesť filozofické diskusie (element Vzduch) o hlbšej podstate človeka a života na zemi (element Oheň).