Poznáš svoje Telo?

02/05/2023

Ak sa nedokážeme zaujímať a starať o svoje Telo, ako môžeme povedať, že sme zodpovedný? Cesta vedomého života tak začína práve v prvom kvadrante, ktoré zodpovedá nášmu telesnému prejavu života. Aby sme sa mohli zodpovedne a vedome starať o svoju hmotnú stránku (schránku), ktorá nám bola daná (Otec Vesmír + Matka Zem) na tento hmotný život, je vysoko vhodné snažiť sa porozumieť aspoň základným prejavom nášho Tela.

Prvý kvadrant si tak môžeme rozkvadrantovať na kvadranty v kvadrante. Snáď tým bude orientácia jednoduchšia pre náš zmysel myslieť, kategorizovať, triediť, analyzovať a systematicky pracovať.

Naučiť sa cítiť svoje Telo je základ pre akúkoľvek prácu s ním. Doviesť Telo do harmónie znamená, že rozumiem jednotlivým častiam a prepájam ich v celistvosti. Silový tréning má zmysel, iba ak je v súhre so strečovým cvičením. Ak je moje fyzické Telo pružné, je značná ľahkosť aj v mojich myšlienkach. Všetko so všetkým súvisí, no to neznamená, že jednotlivé dieliky nemôžeme pochopiť vo svojej oddelenosti, aby spájanie bolo viac vedomé.

Prvý človek, ktorého by som mal na svojej transformačnej ceste k vedomému životu vyhľadať, je učiteľ pohybu. Zmyslom lekárstva niekedy bolo, udržať Telo zdravé a aby to bolo možné, musel lekár rozumieť celku. Holistický prístup je viac ako nevyhnutný pre zdravú Zem (naše Telo). Medicínsky vzdelaný učiteľ pohybu je tou najlepšou voľbou. Pochopenie "učivu" (= ako Telo funguje v základných princípoch) a následné prepájanie v praxi, pre rýchle pochopenie (= prežitok v Tele), je tým najlepším spôsobom ako nadviazať spojenie a vedomý vzťah s našou hmotou (TELOM). 

Kto je tvojím učiteľom pohybu? Ešte ho nemáš? V takom prípade odporúčam Henrietu a jej online/offline tréning alebo transformačný víkend na chalúpke.