Pravdivé role človeka

12/10/2023

Def.: Pravdivá rola sa nemení po celý život a pre všetkých je rovnaká (rovnako dostupná).


Pravdivé role v živote človeka sú:

- rola Pozorovateľa 

- rola Tvorcu


Pozorovanie je zručnosť, ktorej sa človek môže naučiť. Vo väčšine prípadov ľudí, však jedná nezvedomené ego a môže tak robiť práve preto, že je ne(s)pozorovanané Vedomím človeka. 

Ak nevieš, že máš myšlienky, už vôbec netušíš, že ich môžeš ovládať. Najprv ich teda skús pozorovať, aby si si overil, že naozaj máš myšlienky. Pochop, že TY nie si "tvoje" myšlienky. Tvoja podstata tkvie inde. Svoje myšlienky vieme lepšie ovládať aj pozorovať pokiaľ ovládame svoje Telo a tak vtelená Myseľ má zMyseľ = preto sa ju oplatí učiť stelesňovať. Akákoľvek práca s fyzickým Telom má veľké pôsobenie aj na Myseľ a teda ovplyvňuje našu časť ega - mentálnu (a mentál ovplyvňuje aj emočnú zložku človeka). 


Cez vedomého Pozorovateľa sa vieme dostať do pozície vedomého Tvorcu. Cesta k vedomému Pozorovateľovi je rýchlejšia, pokiaľ pracujeme vedome s naším Telom. Nájdi si Učiteľa POHYBU s jasným zámerom: BYŤ TVORCOM SVOJHO ŽIVOTA.