Pravý uhol pohľadu

09/01/2023

Pravý uhol má 90 stupňov a v tomto ponímaní prepája najmä roviny Mysle a Duše ako reprezentantov nášho Ega. Pokiaľ človek nemá rozpoznané Ego a jeho pohľady na jednotlivé životné javy a situácie, nemôže sa nachádzať vo svojom strede, a tak byť Vedomý si seba (svojho ega - myšlienok a emócií).  Ego si samé seba nevie uvedomiť, iba Vedomie si vie uvedomiť Ego. Pokiaľ porozumieme Egu a jeho úlohe v našom živote, môžeme ho začať využívať ako nástroj na prežívanie a  nie byť v jeho "područí" nevedomý. 

Nefyzický Duch dostal hmotné Telo a ako dar do života aj Ego (nástroj prežívania emócií a možnosť myslieť). Aby sme nášmu Egu lepšie porozumeli je vhodné si ho rozdeliť a porozumieť mu zvlášť, aby sme pri "spájaní" Muža a Ženy boli čo najviac prítomný vo Vedomí. Nakoľko v "rozhraní" Ega funguje princíp duality a teda zrkadlenia, je vysoko žiadúce tejto technike porozumieť, aby bolo možné rozpoznať zrkadlá v "skutočnom" svete a teda v našich vzťahoch. 

Najjasnejším zrkadlom nám môže byť náš vlastný STRACH a TÚŽBA ako dva hlavné princípy pre jednanie človeka. Strach ako prvé centrum Duše (1. čakra) a túžba ako posledné centrum Duše (7. čakra) sú obklopené našou vlastnou pýchou (hviezdna čakra duše), ktorá nedovoľuje cez večné ponižovanie/povyšovanie (hodnotenie, posudzovanie, kategorizovanie) Ega prežívať slobodu Ducha. Preto pochopiť jednotlivé strachy a túžby človeka ( a zvedomiť si tie vlastné) dáva dobrý predpoklad k Vedomej práci s Egom. 

Pri fragmentovanom pohľade Ega funguje princíp zrkadlenia a pokiaľ mu porozumieme a naučíme sa so zrkadlením aktívne pracovať, budeme postupovať v našej duchovnej praxi omnoho rýchlejšie. Preto pochopiť v ktorom "štvorčeku" sa nachádzame v ktorej konkrétnej životnej situácií, môže byť pre nás dobrým odrazovým mostíkom pri zvedomovaní sa a pri práci so zrkadlením... 

Okrajové línie - strachu a túžby - sme si rozobrali trochu bližšie (riadok 1 a 7), nakoľko sú vstupnou a výstupnou bránou a preto by mal každý človek poznať svoje vlastné strachy a túžby a rovnako aj to, odkiaľ pramenia a ako sú prepojené. 

Pýcha (riadok 8) je "hranica", ktorá "drží" našu vlastnú fragmentáciu "vo vnútri" a tak nedovoľuje "vystúpiť" do princípu celistvosti. Je to ako vonkajší obal, ktorý nemôže "prasknúť" kým vnútri nie je pripravenosť (teda celistvosť vnútorná, pripravená na celistvosť vonkajšiu).