Prepojenosť centier v rovinách EGA (priama a okoloidúca)

29/11/2022

Pre lepšiu a zrozumiteľnejšiu prácu v danej rovine si ju rozdelíme na centrá spodné a vrchné. Tieto ďalej budeme deliť na jednotlivé štyri centrá. Priama prepojenosť jedného centra je možná s vedľajším centrom. Okoloidúca prepojenosť jednotlivých centier je znázornená v obrázku.

Farebné štvorčeky sú miesta, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť pri práci v jednotlivých rovinách a centrách. Obrázok priameho napojenia nám ukazuje, že štvrté centrum (srdce aj pamäť a hlavne ich spojitosť) je kľúčové pri práci s rovinami. Tieto obrázky znázorňujú zakreslenie centier Duše, avšak takto zakresliť vieme jednotlivé centrá aj v rovine Mysle. Následne ešte vieme pracovať s prepojením rovín Duše (ženský princíp) a Mysle (mužský princíp). Než však začneme spájať, mali by sme ich pochopiť vo svojej oddelenosti. 

ROVINA DUŠE

Priame napojenia v spodných centrách:

 • prvá a druha - strach a vina
 • druhá a tretia - vina a hanba
 • tretia a štvrtá - hanba a smútok

Priame napojenia vo vrchných centrách:

 • piata a šiesta - klamstvo a ilúzia
 • šiesta a siedma - ilúzia a túžba
 • siedma a ôsma - túžba a pýcha

Okoloidúce prepojenia jednotlivých centier:

 • strach a pýcha
 • vina a túžba
 • hanba a ilúzia
 • smútok a klamstvo

Mocniny:

Strach2, vina2, hanba2, smútok2, klamstvo2, ilúzia2, túžba2, pýcha2.

ROVINA MYSLE

Priame napojenia spodných centier:

 • prvé a druhé - pudy a emócie
 • druhé a tretie - emócie a vzorce
 • tretie a štvrté - vzorce a pamäť

Priame napojenia vrchných centier:

 • piate a šieste - intelekt a inteligencia
 • šieste a siedme - inteligencia a intuícia
 • siedme a ôsme - intuícia a vedomie

Okoloidúce prepojenia jednotlivých centier:

 • pudy a vedomie
 • emócie a intuícia
 • vzorce a inteligencia
 • pamäť a intelekt

Mocniny: 

Pudy2, emotívnosť2, vzorce2, pamäť2, intelekt2, inteligencia2, intuícia2, vedomie2


ZÁKLADNÉ PREPOJENIA MEDZI ROVINOU DUŠE A MYSLE 

a ich jednotlivými centrami

Priame napojenia ( "stojace" vedľa seba):

1 čakra + 1 centrum (strach a pudy)

2 čakra + 2 centrum (vina a emotívnosť)

3 čakra + 3 centrum (vzorce a hanba)

4 čakra + 4 centrum (smútok a pamäť)

5 čakra + 5 centrum (klam a intelekt)

6 čakra + 6 centrum (ilúzia a inteligencia)

7 čakra + 7 centrum (túžba a intuícia)

8 čakra + 8 centrum (pýcha a vedomie)


Priame napojenia ( "stojace" oproti sebe):

1 čakra + 8 centrum (strach a vedomie)

2 čakra + 7 centrum (vina a intuícia)

3 čakra + 6 centrum (hanba a inteligencia)

4 čakra + 5 centrum (smútok a intelekt)

5 čakra + 4 centrum (klamstvo a pamäť)

6 čakra + 3 centrum (ilúzia a vzorce)

7 čakra + 2 centrum (túžba a emotívnosť)

8 čakra + 1 centrum (pýcha a pudy)