Príbeh Manipulátora

21/06/2022

Najskôr to skúsi cez strach, potom príde vina či hanba. Všetko to má vzbudiť komplex menejcennosti obete. Tieto praktiky sa najlepšie používajú na deti, tie to nevedia rozpoznať a keď sa to dobre naučia môžu to používať v živote ďalej. Naozaj "skvelá" zručnosť... Dobrý manipulátor však vie, že pozitívnejšia cesta je vzbudiť u obete obdiv a túžbu. Klame a vytvára ilúzie vášho budúceho šťastia. Ak manipulátor natrafí na človeka, ktorý rozpoznáva skutočnosť a má všetky svoje čakry "dostatočne" spracované, zostane v srdci smutný manipulátor a nie vy. Nič nechytil...

Najhorší manipulátori sú tí, ktorí posielajú na "ryby" za seba iných. Manipulujú iných ľudí, aby manipulovali iných ľudí. Títo "pešiaci" ani len netušia, že sú bábkami v rukách iných. Asi nemali spracované svoje čakry :D

Mnohí z nás to nevieme a mnohí z nás sa chytáme do vlastných "pascí" svojich nespracovaných po-citov a nemožno to hádzať na manipulátorov. Sami sme si za to (v dospelosti) zodpovedný. Preto by sme o čakrách mali niečo vedieť, mali by sme sa o nich starať. Ak vyrovnáme všetkých sedem čakier (farby dúhy) a spojíme ich, vznikne svetlo (platí to aj naopak, svetlo sa "delí" na sedem základných farieb). Biela je tak čistá a nevinná, že ju možno nazvať čakrou duše.

Buď svetlo = budeš slobodný.

A žiadny manipulátor ťa už za nič nebude môcť "chytiť".

Z čoho máš strach?

Za čo sa viníš?

Za čo sa hanbíš?

V čom najviac klameš?

V čom si tvoríš ilúzie?

Po čom najviac túžiš?

Na všetky tieto otázky môžeš odpovedať iba ak sa obzrieš do minulosti. A ako je minulosť nepodstatná, tak je veľmi podstatná. Minulosť utvorila prítomný okamih a ak sa v prítomnom okamihu necítim slobodne, radostne a dobre, tak musím pochopiť niečo zo svojej minulosti a zmeniť "TO". Zmeniť svoje presvedčenie o sebe samom, zmeniť svoje presvedčenie o druhých, zmeniť svoje presvedčenie o svete a nakoniec zmeniť svoje presvedčenie o Bohu. Ale nie o ujovi s bielou bradou na obláčiku, ale o VESMÍRE, jeho princípoch a hlbokej podstate. Na to je dobré poznať históriu či dejepis a tento predmet, má opodstatnenie v učebnom procese človeka. No ak históriu píšu víťazi, bude to ich manipulácia s pravdou a skutočnosťami tak, aby vyhovovala k jedinému cieľu: manipulácií a ovládaniu.

Ako však možno ovládať slobodného človeka? NEMOŽNO! A o to v živote ide, stať sa SVETLOM.

"Ja som svetlo"

Nechceš byť ovládaný? Nesnaž sa ovládať a manipulovať druhých. Ovládaj seba! Lebo to je jediný človek, ktorého by si mal ovládať!

TO JE TVOJA ZODPOVEDNOSŤ!!!

voči sebe

voči mne
voči všetkým
voči Bohu