MASKOROLE

03/12/2022

...alebo keď role prekrývame maskami...

Ak si v živote vytvoríme vzorce na základe výchovy strachom (najmä z pocitu viny a hanby), naučíme sa tvoriť ilúzie a klamať samostatne, bez potreby vonkajšej hrozby (sami sebe sa stávame hrozbou a najväčší strach má potom naše Ego, že bude rozpoznané vo svojich manipulatívnych hrách). Ak klameme vo vonkajšom svete, je to v celku isté, že si klameme aj v tom vnútornom. Ak je človek neúprimný k sebe, nevie rozpoznávať klamstvá iných a ani vlastné ilúzie od pravdy. Ego rado tvorí "rozprávky" lebo sa bojí roz_poznania, ktoré následne môžu viesť k transformácií či transcendencií. Duchovná cesta je cesta pravdy a vedie nás cez úprimnosť ( 5 centrum Duše) do pamäti (4 centrum Mysle), kde môžeme rozkrývať vlastné vzorce (3 centrum Mysle) založené na ilúziách a klamstvách (5 a 6 centrum Duše) pochádzajúce z emočných tráum (2 centrum Mysle)... Keď naozaj roz_poznám kto som (nájdem Ducha v sebe - 4 kvadrant), bude jednoduchšie odkryť aj iluzórne túžby (6+7centrum Duše), ktoré majú za cieľ odviesť pozornosť, od našej vlastnej intuície ( 7 centrum Mysle). Dostať sa do Vedomia ( 8 centrum Mysle) a odtiaľ sa rozhodovať, by mohlo byť cieľom duchovnej cesty. To sa nám bude dariť o to viac, keď budeme vedieť ako fungujú jednotlivé centrá nášho Ega v mužskom i ženskom princípe. Ďalším nástrojom seba objavovania je poznanie životných rolí a rovnako masiek. Rozdiel medzi nimi je zásadný, avšak treba si byť vedomý, že v rôznych životných rolách si nasadzujeme rôzne masky. Masky môžu byť naším nástrojom iba vtedy ak ich používame vedome, v opačnom prípade hráme hlavnú úlohu v rozprávke nášho Ega a sami o tom nevieme. 

Role sa zakladajú na skutočnosti, ktorú vnímame. Niektoré sú dané na celý život (rola dieťaťa), iné sú dlhodobé (zamestnanec, manžel) alebo krátkodobé (zamestnanec, manžel :) napr. sťažovateľ). Niektoré sú nám príjemné a iné menej. Žiadna rola nie je dobrá, ani zlá, otázne iba je, či sme v tom celom "divadle" vedomý. V živote sa však dostávame do rôznych situácií, kde hráme rôzne role, či už si ich volíme sami alebo sú nám akosi pridelené (Vesmírom = máme sa tam niečo naučiť).

Maska označuje skôr proces kedy nezvedomené Ego prevzalo "opraty" a rozhoduje ako budeme činiť na základe uložených vzorcov. Na základe toho, potom činíme nevedomé kroky po vlastnej ceste životom ( v konkrétnych daných roliach - teda vzťahoch). Človek, ktorý sa snaží byť vedomou bytosťou, potrebuje určité nástroje na tejto ceste a jedným z nich môže byť aj to, keď si uvedomíme rolu, ktorú práve zastávame alebo masku, ktorú práve nosíme. Čím viac to budeme trénovať, tým viac si budeme vedieť uvedomiť, že sa nachádzame v určitej roli (akej presne) a či máme nasadenú masku (akú presne - ideálne uvedomiť si aj prečo). 

Základný rozdiel medzi maskami a rolami je ten, že masku si môžem nasadiť (zvoliť) v akejkoľvek situácií (teda v akejkoľvek role, ktorú momentálne zastávame). Role by sme mohli deliť, lebo ich je nespočetné množstvo a práve preto bude ich delenie také náročné, ale pre lepšiu orientáciu v tak náročnej téme to musíme vyskúšať. 

Základné role v bežnom živote (každodennosti):

 • najzásadnejšia nikdy sa nemeniaca rola počas môjho života : rola dieťaťa 

 • ďalšie role, ktoré sú dané a trvácne (rodič, súrodenec, bratranec tzv. pokrvné role)

 • role prebiehajúce počas života dlhotrvajúce (žiak, partner, práca tzv. životné role)

 • role prebiehajúce počas života, ktoré môžu byť krátkodobé alebo dlhotrvajúce (kamarát, spoluhráč, milenec, sused tzv. spoločenské role)

 • role, ktoré nás sprevádzajú celý život a rýchlo sa obmieňajú ľudia, čas i podmienky ( žiak / učiteľ, tyran / obeť, ochranca / útočník tzv. dualitné role)

 • role, kde sú silné masky  (bojovník, policajt, moralista, trpiteľ tzv. maskorole)

 • aktívne role, ktoré nezažije každý ( napr. vodca či vrah tzv. ojedinelé role)

 • pasívne role, ktoré nezažije každý a spôsobujú traumy (svedok, páchateľ či obeť zločinu tzv. náročné až traumatizujúce role)

 • role ktoré ma ešte nenapadli :) 

Role a masky, by sme mohli rozdeliť na dve základné vetvy: aktívne (mužský princíp) a pasívne (ženský princíp). Maskorole a dualitné role sú zásadné pre rozpoznanie skutočnosti a teda oddelenie ilúzie (činy Ega) od svojej pravdy (konanie Ducha). Maskorole spôsobujú skôr mocniny a dualitné role spôsobujú skôr oddelenia. Človek v stave umocnenia tzv. dokonalá ilúzia alebo v stave oddelenia (neschopnosť vidieť "druhú stranu mince") má sťažené podmienky pre rozpoznanie skutočnosti, no práve tieto dve situácie nám v živote poskytujú priestor pre zásadné uvedomenia o sebe samých a lepšieho roz_spoznanie sa. 

Odpoveď na otázku: Akú rolu v danej situácií hrám? vieme nájsť celkom ľahko, pretože role celkom zodpovedajú skutočnosti. Ťažšie býva hľadanie odpovede na otázku: Akú mám masku v danej situácií? Niekde však treba začať a keď si začneme naozaj uvedomovať svoje role, môžeme neskôr postúpiť aj na rozlišovanie vlastných masiek a bádania vo vnútornom svete, že prečo ich vlastne nosíme. 

Masky by sa dali ďalej rozdeliť na dve základné podskupiny: 

 • obranné (väčšinou jednajúce pasívno-aktívne = pasívne voči iným, aktívne voči sebe). Ak v hĺbke obviňujem samého seba, potom mám potrebu sa obhajovať a brániť - dokazovanie vlastnej neviny. 
 • útočné (väčšinou jednajúce aktívno-pasívne = aktívne voči druhým, pasívne voči sebe). Ak v hĺbke samého seba viním iných, potom mám potrebu na nich útočiť - dokazovanie viny iným, aby som rovnako dokázal svoju nevinu. 

Oba spôsoby jednania masiek teda chcú dokázať to isté, že "bremeno viny" leží na iných pleciach a nie mojich. Naše vlastné Ego sa bojí toho, že by mohlo byť označené za vinníka a mi potom ochotne ukazujeme prstom všade navôkol len, aby sme nemuseli skúmať svoj vnútorný svet a podiel. Vina neexistuje tak ako ju vníma Ego (prehadzovaná) a ak existujú obete tak len preto, že pomáhajú v dualite tvoriť páchateľov. Ak je teda vina rozdelená pomerom 50/50 a nastáva v procese rovnováha - tak vina zaniká. Jediný spôsob ako sa zbaviť viny a obviňovania (seba - iných) vo svojom živote je vystúpiť z tejto veľkej ilúzie, v ktorej nás Ego (myšlienky a emócie) samo rado udržuje. 

Poznáme štyri základné spôsoby jednania Ega:

 • pasívno - aktívne
 • aktívno - pasívne
 • aktívno - aktívne
 • pasívno - pasívne

Aj tak nás všetky spôsoby dovedú k tomu istému bodu - za maskou sa skrýva Ego (zranené ako obeť v princípe ženskom alebo zranené a jednajúce ako mužský aktívny prístup - tyran / manipulátor). Cez ilúzie vymyslí Ego príbeh, ktorý potvrdí, že v danej situácií sa máme cítiť ako obeť alebo sme v práve, keď jednáme ako tyran. Keď si však Duch posvieti na argumenty Ega, stávajú sa často výhovorkami. 

Role do ktorých sme dosadený si nie vždy môžeme vyberať, ale ako ich budeme hrať, je naša slobodná voľba. Ak je rola daná a maska je voľba, tak zásadná otázka je: Aké masky nosím? A prečo? 

Na rolu sa môžeme pýtať otázkou: Kto som? Akú rolu "tu" zastávam? (učiteľ, zamestnanec, rodič)

Na masku sa môžeme pýtať otázkou: Aký som? Naozaj takto chcem jednať? (arogantný, nepočúvajúci, nadradený...) Do tejto odpovede, je možné dosadiť akékoľvek prídavné meno, ktoré by sme mali rozlišovať od podstatného a tým rozlíšime vo svojom živote masku od role. 

Maskorole, kde je určitým spôsobom preddefinované, aký má byť policajt (napr. odosobnený, rázny) či zdravotná sestra (napr. starostlivá, milá) spôsobujú v našich životoch nevedomé jednanie a očakávanie a práve tu by sme mohli začať rozpoznávať skutočnosť od našich ilúzií, ktorým veríme akosi podvedome či nevedome. Vzorec, ktorý mi vraví (a ja neviem o tom!), že ten čo sa ku mne správa povýšenecky (arogantne, pasívne, odťažito...) je zlý a chce mi ublížiť, môže z môjho života vyhnať človeka, ktorému na mne skutočne záleží alebo ma môže v živote veľa naučiť. Zatiaľ čo človek, ktorý ma manipuluje sladkými rečami a povyšuje ma cez prejavy obdivu a pochvál (tiež to robí často nevedome a ja som v tom nevedomý rovnako) dodáva mojej Duši (ženskému princípu = Egu) potrebné emócie, ktoré "hladia dušu" a ja si prisluhovačov vo svojom okolí doslova zbieram. Z tohto nám vyplýva, že by sme mali chcieť tráviť čas najmä s tými ľuďmi, ktorí nám najviac prekážajú a skúmať prečo, aby sme sa v duchovnom roz_hraní posúvali vpred - tzv. duchovný masochizmus :D

Pre začatie rozlišovania rolí a masiek slúži tabuľka nižšie, iba ako príklady možných variácií, ktorých je určite omnoho viac. Naučiť sa rozlišovať role, ktoré v živote zastávame je skvelý začiatok, lebo nám často neubližujú tieto uvedomenia emočne ani mentálne. Pre prehľadnejšiu duchovnú prácu je možné rozdeliť určité role do jednotlivých centier našich rovín Mysle a Duše.