Rovina Duše = SÚCIT, ako bezpodmienečná láska

06/07/2022

Ak je osvietenie dominantou roviny Mysle a teda Vedomia tak súcit je dominantou roviny Duše a teda emócií. Je to splynutie všetkých citov a najvyššia forma lásky je práve súcit ako bezpodmienečná láska, ktorá chápe. Nemilujem všetkých preto, že by som mal, ale chápem prečo všetkých milujem.

Ak sa spoja všetky myšlienky (celistvosť = prázdnota), myslenie utíchne a tomuto zážitku tiež predchádza určité pochopenie a bezpodmienečná úcta k akémukoľvek názoru (slovu) či myšlienke. V oboch rovinách je to práve pochopenie toho, ako "systém" (pole) funguje, lebo keď chápeme systém tak sa v ňom vieme orientovať. Keď sa orientujeme v systéme, vieme aj napredovať rýchlejšie a presne tam, kam sami chceme. Duchovná prax začína práve študovaním textov a náuku by sme mali chcieť čo najviac pochopiť pred aplikovaním do praxe. Rovina Duše a rovina Mysle spolu úzko súvisia a pochopenie týchto rovín samostatne nám dáva lepšiu predstavu o tom čo znamená prebudiť sa, ako vzniká súcit a kedy prichádza osvietenie.

Rovina Mysle je v posledných rokoch až príliš zaujímavá a stala sa komerčným artiklom. Knihy ako Tajomstvo a učenie ľudí vedomej manifestácií vedia viac škodiť ako pomáhať. Je v tom veľa nespracovanej túžby a silné ego dokáže zmanipulovať nie len seba, ale i druhých. Na tom nie je nič duchovné a už vôbec súcitné. Súcit ponecháva slobodnú vôľu každému a v akejkoľvek situácií. Aj keby sa môj najbližší človek sám nenávidel, súcit nezasahuje len prijíma a dáva lásku aj tam, kde sa iní nenávidia. Taký je Súcit a taký je aj Zen. Bezpodmienečný a absolútne slobodný.

Ponechať druhého vo vlastnej nenávisti a predsa mu dávať lásku, to je vesmírny paradox súcitného človeka. Pretože prijíma rovnako nenávisť ako lásku, rovnako šťastie i nešťastie. Pretože chápe, pretože vie... A tak je rovnako vesmírnym paradoxom, že súcitný človek sa môže javiť ako bezcitný a ten bezcitný vie dobre zahrať súcitného. Lebo kto nemá s_vedomie nemá vedomie, a kto nemá vedomie je stratený. Strateným ľuďom patrí súcit rovnako ako tým, ktorý sa našli.

Rovina Duše je vertikálnou rovinou, ktorá spája horné s dolným - a teda hmotne s nehmotným. V tejto rovine máme sedem základných čakier z ktorých tri sú spodné a tri vrchné. Po spojení týchto farieb nám "vzniká" svetlo - nazveme ho biela. Na túto analógiu dá ísť aj opačne a môžeme potvrdiť, že každá cítiaca bytosť je svetlom, ktoré je rozdelené do siedmych základných čakier.

Čakrový "systém" v skratke:

  1. čakra - koreňová - červená - strach

  2. čakra - sakrálna - oranžová - vina

  3. čakra - solárna - žltá - hanba

  4. čakra - srdcová - zelená - smútok / radosť

  5. čakra - krčná - tyrkysová - klamstvo

  6. čakra - očná - indigo - ilúzia

  7. čakra - korunná - fialová - túžba

  8. čakra - svetelná - svetlo - jasnosť

Súvislosti medzi čakrami

Všetky čakry spolu súvisia a navzájom sa ovplyvňuje, no je možné popísať niektoré spojenia, ktoré vytvárajú akoby silnejšie väzby a prepojenia no nie je to pravidlom. Každá bytosť je individuálna a iba preto, že pravdepodobnosť výskytu hovorí v "prospech" určitých javov viac, ešte neznamená, že to u individuálnych ľudí nemôže byť inak.

1. a 7.

Strach a túžba spolu súvisia najviac, pretože sú vstupnou/výstupnou "bránou" do aurického individuálneho pola človeka. Často je strach s túžba spolu zviazaná a to čoho sa najviac bojíme, po tom najviac túžime. Ak sa bojíme chudoby, túžime po bohatstve, ak sa bojíme citového chradnutia, túžime po láske, ak....

3. a 5.

Solar ako "reprezentant" myslenia a blokovaný hanbou, že budem za hlúpeho je spätý najviac s krčnou čakrou, ktorá reprezentuje slovo. Z nášho hrdla tvoríme zvuky (slová), ktoré domnele považujeme za pravdu (ilúzia- 6.č.) alebo vieme, že klameme. Klamstvo sa nežiaduco zapisuje do nášho aurického pola a cez túto rovinu Duše ovplyvňuje rovinu Tela, kde spôsobuje zdravotné problémy. Ak nevyjadrujeme svoju pravdu ( vedome - klamstvo / nevedome - ilúzie) často máme problémy práve v tejto oblasti a u žien je to spravidla štítna žľaza.

2. a 6.

Naša vina pochádza z hlbokého nepochopenia a vytvárania si iluzórnych predstáv o realite naším vlastným nespracovaným egom, ktoré škodí aurickému (citovému) polu rovnako ako našej Mysli. Ego sa vyžíva vo vytváraní príbehov a označuje nás za vinníka vždy keď môže, lebo je to ten najľahší spôsob ako si podmaňuje celú našu osobnosť a mi ostávame väzňami vo vlastnom systéme. Policajt, ktorý nás kontroluje, sudca, ktorý nás obviňuje a strážca, ktorý na nás dozerá - to všetko sú iluzórne predstavy nášho "Ja" ktoré nám ego podsúva vždy keď môže len aby sme neprekukli fakt, že Myseľ je nástroj, ktorý sa dá ovládať. No má to jednu podmienku, treba ho objaviť (prebudiť pozorovateľa) a začať krotiť vlastné nespracované a doteraz nepovšimnuté myšlienky, ktoré až príliš často kričia jednotným hlasom - VINNÝ!

Vysporiadanie čakrového systému spôsobí "otvorenie" srdca, ktoré jediné je "zasadené" v rovine Mysle. Pokiaľ máme v sebe vysporiadané city aj rovina Duše je v lepšej harmónii s myslením. Pracovať na svojej duchovnej podstate je preto najlepšie v oboch smeroch naraz a teda riešiť nielen svoju citovú stránku, ale rovnako aj krotiť svoju myseľ. Pokiaľ chceme aby bola ticho, môžeme zvoliť meditačné techniky zamerané na to, aby sme nemysleli na nič a zaháňali myšlienky, ktoré prichádzajú. No mali by sme pochopiť, že problém Mysle nie je v myšlienkach, ktoré prichádzajú, ale v tom, že si ich neuvedomujeme. Ak si svoje myšlienky uvedomujeme, môžeme s nimi pracovať. Myseľ je nástroj, ktorý môže pracovať v náš prospech a rovnako by sme to vnímať aj so srdcom.

Ak chceme meditovať tak, že budeme Myseľ a Srdce prepájať, mali by sme zvoliť akúkoľvek činnosť pri ktorej sa dostávame do stavu Flow, lebo tu sa Duša cíti slobodná a naplnená a myšlienky utíchnu. Myseľ sa stáva produktívnou a tvorí popri tom ako je Duša slobodná a "lieta".


Nemám žiadne medicínske ani psychologické vzdelanie. Tento článok sa nezakladá na žiadnych vedeckých výskumoch a nečerpala som zo žiadnych relevantných zdrojov. Pokiaľ trpíte akýmkoľvek psychickým či duševným ochorením alebo máte podozrenie či ťažkosti, vyhľadajte odbornú pomoc.