Rovina MYSLE_nia a jednotlivé centrá

24/11/2022

Je to horizontálna rovina v človeku a nachádza sa v strede medzi rovinou Tela a rovinou Ducha. Táto rovina sa prepája s rovinou Duše v strede a jednotlivé centrá oboch rovín majú vysokú spojitosť. Ak máme vyvážené roviny samostatne a následne s nimi pracujeme aj v spojitosti (mužský a ženský princíp) je to "darček" pre nášho Ducha, ktorý sa môže ľahšie "premiestniť" z hornej roviny Ducha do dolnej roviny Tela. Ak prebýva Duch v Tele a prechádza cez naše Ego (muža a ženu) hladko = Ego spolu_pracuje, je to odmena pre všetkých (všetky štyri kvadranty = všetky štyri vzťahy).

Nevypočuť a popierať rovinu Ducha alebo nemožnosť Ducha "ísť" do Tela je hlavný dôvod pre ktorý vznikajú naše fyzické ochorenia Tela. Ak je rovina Duše a/alebo Mysle "zanesená", nemá Duch možnosť dostať sa do roviny Tela a prežívať tak život v hmote a symbióze bez nánosu zbytočných myšlienok a emócií. Ak nepočúvam seba (Muža - myšlienky/Myseľ + Ženu - emócie/Dušu) v rovinách, ktoré sú v mojom strede, tak ochorie to "posledné - spodné" moje Telo.

Každý človek je individualita:

 • v rovine hmoty = Tela (otlačky prstov, mikrobióm, DNA...)

 • v rovine emócií = Duše (otvorenosť jednotlivých čakier, jasnosť, ich tvar a pod. je vždy vysoko individuálna tak ako následné prežívanie emócií)

 • v rovine myšlienok = Mysle (iné skúsenosti ukladala tvoja pamäť v myšlienkových konceptoch a iné moja, trochu iné skúsenosti mali moji predkovia a iné tvoji - genetická pamäť, iné vzdelanie a výchovu som mala ja a iné ty = zážitky ktoré formujú mentálne telo sú vždy individuálne).


Dostať sa do centra Vedomia a "otvoriť" si ho, býva náročný proces a ešte náročnejšie je, sa v ňom udržať. Krátkodobo je to možné meditáciou, ale aby sa človeku otvorili "vyššie" centrá roviny Mysle pre bežné žitie, je potrebné vstúpiť do svojej pravdy a začať ju aj žiť. Úprimnosť a naša pravda sa nachádza v krčnej a čelovej čakre (ktoré sú často "prehlušené" tretím centrom solárneho plexu - myslenie rýchle, ktoré čerpá z pamäti na základe uložených vzorcov - preto je rýchle lebo nájde najlepšie odpovedajúci vzorec a "použije ho"). Pamäť je kľúčovým centrom v rovine Mysle a SMútok je kľúčovým centrom v rovine Duše. Náš HARDware (rozum) a SOFTware (srdce) predstavuje obrazné prepojenie Muža (myslenia) a Ženy (cítenia) a to je náročná dlhodobá práca. Dlhodobá práca by mala mať systém lebo ak je niečo dlhodobé tak je lepšie poznať jednotlivé kroky, ktoré ma dovedú tam kam chcem dôjsť. 

Niekto má spracované pudy a inštinkty viac (väčšinou ženy majú toto centrum viac pod kontrolou - ženský princíp) a niekto menej. Niekto vie lepšie "pracovať" v centre inteligencie (väčšinou muži majú logické, analytické a strategické myslenie - mužský princíp v človeku) a niekto menej... Ako sme individuálne bytosti v týchto troch rovinách a je dobré si to uvedomiť, tak je dôležité si uvedomiť, že v rovine Ducha sme si všetci rovní a všetci sme jedno = VEDOMIE ( aj v rovine Duše sme jedno "SVETLO", ale nie každý pred osvietením rozvinie súcit). Myslím, že sám Buddha nabádal svojich nasledovníkov k tomu, aby pred osvietením rozvinuli súcit (rovina Duše = čakry), lebo po tom čo dosiahneme osvietenie to už nebude možné.

Základných osem centier roviny Mysle:

 1. Plazí mozog (1. kvadrant = telo) - mozog reprezentant pudov, inštinktov a reflexov
 2. Emočný mozog (2. kv = duša) - limbický systém dovoľuje vzniknúť emóciám
 3. Myseľ rýchla - vzorce (3. kv. =myseľ) - myšlienky utriedené v jazykovej podobe, plánovanie, uvažovanie
 4. Pamäť (1.kv. = telo) - "vďaka" pamäti vieme uložiť vzorce tak hlboko, že sa odrážajú v tele a ak myslenie rýchle nájde zhodu vo vzorci z minulosti jedná na tomto základe
 5. Intelekt (2. kv. = žena) - myslenie pomalé, ktoré dokáže tvoriť poznatky z vnemov pozorovaním a porovnávaním - ukladá vzorce do pamäti. Vysoko sa v tomto centre cenia znalosti a vzdelanie.
 6. Inteligencia (3. kv. = muž) - súbor rozumových schopností, ktoré vedia riešiť problémy. Chápe abstrakcií a má schopnosť nie len riešiť problémy, ale aj rozlišovať hodnovernosť, hodnotu a význam.
 7. Intuícia (4. kv. = duch) - silné emotívne vnuknutia, čerpanie "informácií" v stavoch meditácie alebo flow či iné "napojenie" na Ducha a našu najhlbšiu podstatu. Je to energia lásky (rozum a cit je spojený). Intuícia nerieši či odpustiť a milovať, ale ako to robiť čo najlepšie a keď človek nesúdi, ale miluje tak má možnosť počuť tento Boží hlas. V každej situácií volí použitie toho centra, ktoré je najvhodnejšie nie len pre seba ale aj v prospech iných.
 8. Vedomie (4. kv. = duch) - nedochádza tu k stotožneniu s fyzickým telom ani Egom a teda náš ďalší "osud" nám je akosi zvláštne ľahostajný. Fyzické telo a život má cenu preto, že sa ním dá komunikovať.
 9. Osvietenie ( celistvosť a prázdnota) - človek prenáša vibrácie a frekvencie do kolektívneho pola a ľuďom duchovne naladeným v jeho blízkosti sa môžu "prepisovať" aurické polia

Poznať a pochopiť rozdiel medzi Mysľou a Vedomím je zásadné pre ďalšiu vedomú prácu so sebou samým a pre lepšie a účinnejšie spoznávanie pôvod svojho jednania či nejednania. To hlavné na čom by nám pri duchovnej praxi malo záležať, je byť si vedomý všetkého čoho si môžeme byť vedomý. Vedieť čo si myslím a prečo, vedieť čo cítim a prečo, vedieť čo pociťujem a prečo, vedieť prečo jednám tak ako jednám. Iba potom môžeme prevziať skutočnú zodpovednosť a získať skutočnú slobodu. 


Krátky úvod do roviny Duše a jednotlivých centier, ktoré súvisia s centrami Mysle: 

1 ČAKRA - STRACH = PUDY - 1 CENTRUM

2 ČAKRA - VINA = EMÓCIE - 2 CENTRUM

3 ČAKRA - HANBA = VZORCE - 3 CENTRUM

4 ČAKRA - SMÚTOK = PAMAŤ - 4 CENTRUM

5 ČAKRA - KLAMSTVO = INTELEKT - 5 CENTRUM

6 ČAKRA - ILÚZIA = INTELIGENCIA - 6 CENTRUM

7 ČAKRA - TÚŽBA = INTUÍCIA - 7 CENTRUM

8 ČAKRA - PÝCHA = VEDOMIE - 8 CENTRUM