Rozdelenie centier EGA v kvadrantoch

06/02/2023

Pre potreby lepšieho "triedenia" a kategorizovania (následne aj pochopenia), si Ego rozkladáme na Muža a Ženu. Žena ako pasívnejší a jemnejší princíp nám zodpovedá za city a emočné prežívanie života. Naopak Muž ako aktívnejšia zložka v nás, má racionálnejší prístup a používa skôr intelekt a inteligenciu, ktorá sa dokonalo hodí pre klamstvá a ilúzie (teda manipulácie). 

Jednotlivým centrám treba venovať náležitú pozornosť a keď pochopíme tieto "šuflíky" jednotlivo, že čo sa v ktorom nachádza, tak môžeme pochopiť aj celé usporiadanie našej "komody". Ak rozumieme nášmu vnútornému rozpoloženiu, tak sa nám následne lepšie hľadá to, čo v konkrétnej situácií potrebujeme nájsť.