Rozpoznanie skutočnosti

20/08/2022

Horizontálna os myslenia sa nachádza v strede a spojuje pravé s ľavým, teda "mužské" myslenie so "ženským". 

Vertikálna os cítenia sa nachádza v strede a spája horné s dolným, prepája teda všetky tri roviny Tela, Mysle aj Ducha. 


Ideálne "prepojenie" oboch osí je v strede, odkiaľ vie človek vedome a v kľude voliť svoje rozhodnutie na základe spojenia mysle a citu = súcit (vedomý cit, alebo cit vyvedený z temnoty).

Myseľ ku nám prehovára vnútorným hlasom skrz solar a vo vonkajšom svete sa "prezentuje" cez slová = krčná čakra. Duch ku nám prehovára vnútorným hlasom skrz intuíciu (tretie oko) a vo vonkajšom svete sa "prezentuje" cez city (duša) = srdečná čakra a ďalej pocity (telo) = koreňová čakra. 

Čo si myslíme a hovoríme, čo cítime a následne konáme, pochádza často z našich nespracovaných (nezvedomených) minulých zážitkov. Ak 3. a 6. čakra sú "zahmlené" , my si často len myslíme, že konáme vedome a že naše myšlienky/city sú skutočné = pravdivé. No možno žijeme v ilúzií. Ak naozaj veríme, že žijeme vedome a že žijeme pravdu, nemali by sme sa obávať svoje myšlienky, slová, city a činy každý deň spochybniť. Ak to bola pravda, potvrdí sa a ak to bola ilúzia, odhalí sa nám skutočná pravda. 

Chyby neexistujú, iba strach z nich a teda strach zo zlyhania, bolesti, neprijatia či osamotenia..... Priznať si "chybu"? To mnohí radšej prežijú dobrovoľne život v ilúzií či klamstve a zapredajú svoju dušu. Emocionálna bolesť je totiž často veľkým strašiakom, ktorý nesie so sebou nie len strach ale aj vinu či hanbu. A práve táto bolesť sa nám javí niekedy omnoho horšie, pretože "stojí" mimo hmoty. Je to bolesť, ktorá pretrváva večnosť ak sa jej nepostavíme čelom. Môžeme sa tváriť, že tam nie je, ale ona si nás počká a nezmizne do doby, kým ju nevyriešime (nespracujeme). Ak toto vieme,  je hlúposť svoje emocionálne bolesti odkladať. 


Zatiaľ čo rovine myslenia sa venuje v spoločnosti dnes značne veľká pozornosť, rovine nášho cítenia rozumieme len málo. V našom živote má však veľmi významný vplyv nakoľko prepája Telo, Myseľ i Ducha. Vo svojej vertikálnej podobe, ktorá prepája priamo všetky základné čakry a všetky štyri roviny má veľký význam sa touto životadarnou energiou zaoberať. Aké myšlienky živíme, také city a pocity cítime. No nutné je dodať, že "prehovárať sa" k pozitívnemu mysleniu je len preklopenie problému do druhej strany extrému oproti negativite. Tento trend byť za každú cenu pozitívny môže v spoločnosti narobiť presne toľko problémov ako negativita a depresie. 

A tak niet inej cesty ako nastúpiť na CESTU PRAVDY, cestu Ducha a duchovnej praxe. Rozpoznaj svoje vlastné ilúzie  a čel svojej pravde dokiaľ nie je neskoro...