Slobodu spútava závislosť

27/02/2023

Závislosť sa rodí zo strachu a práve závislosť najviac túži...


Strach z pravdy = strach zo smrti = strach z nedostatku či osamotenia... : Ak má človek strach, že ostane sám, stáva sa závislým na potrebe niekoho MAŤ. Prvého možného ukoristí ten preveľký strach a nepustí ho už.

Strach vinu si priťahuje,

lebo práve ten potvrdzuje.

A hanba strachu pomáha,

z tunela nech sa nevychádza.

Kto strach i hanbu prekonati,

ten isto znati,

že viny bolo dosti,

za života neprávosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že strach "priťahuje" vinu a hanbu. Potom by malo platiť to isté "pravidlo" aj pre vrchné centrá, že: Túžba priťahuje klamstvá a ilúzie. Alebo - skúška správnosti: klamstvá a ilúzie tvoria túžby.

Ak by tvrdenia zodpovedali skutočnosti, tak na zbavenie sa žiadostivosti, ktoré nás vnárajú do utrpenia, je potrebné vstúpiť do pravdy cez úprimnosť k sebe. Ak začneme byť úprimný k sebe a bude nám naša pravda stále zreteľnejšia, tak je možné vyznať sa vo vinách a hanbách a aj strach z nich prekonať. Ako "pracujeme" s jednotlivými centrami, takú "kvalitu" nosíme v srdci.

Strach, hanba a vina, spolu s túžbami, klamstvami a ilúziami tvoria smútok v srdci a pýcha človeka vraví: Šťastie si môžeš kúpiť alebo zaslúžiť. A tak sa človek stáva buď:

  • ambicióznym egoistom, ktorý velebí úspech hmotného sveta, alebo

  • laxným altruistom, ktorý chce byť lepším lebo v hĺbke verí, že je zlý (on sám, iní alebo celý svet).

Jedna skupina obviňuje druhú a kričí pri tom: HANBITE SA! Rozdelenie je dokonalé, pretože je to práve naša viera, ktorá nás všetkých rozdeľuje. A kto už by neveril sebe? Je ale rozdieľ veriť sebe (ako prejav Ega) a rozdieľ je dôverovať sebe (ako prejav Boha).

Strach:

  • pravá odvaha pozná strach = rozvážny, múdry muž

  • ľavá odvaha nepozná strach = nerozvážna, emočná žena

Vina:

  • pravé sebauvedomenie rozpoznáva seba v kolektívnom poli MY = psychická zrelosť

  • ľavé sebauvedomenie má rozpoznať JA od TY = emočná zrelosť

Hanba:

  • pravé sebavedomie rozpoznáva seba od MY a rovnako sa chová k iným = bezpodmienečná úcta

  • ľavé sebavedomie rozpoznáva seba od iných (JA od TY) a rovnako miluje = bezpodmienečná láska (nie súcit!)

Klamstvá tvorí Ego (muž aj žena = pravé aj ľavé), pretože sa hanbí a viní = má z toho strach. Ilúzie sa rozpoznávajú od pravdy ťažšie, keď máme v živote príliš veľa klamstiev. Ak však nevieme rozpoznať pravdu od ilúzie pretože DOBRO_VOĽNE žijeme vo vlastných klamstvách, naše Ego presmeruje pozornosť inam = túžby.

Ak túžime a naša pozornosť je v budúcnosti,

ak viníme a naša pozornosť je v minulosti,

tak nie je čas venovať pozoronosť prítomnosti. A najmä otázkam:

KTO SOM? / KÝM SOM?

ČO CHCEM? / ČO NECHCEM?

ČO JE PRAVDA? / ČO JE ILÚZIA?

AKÝ ZMYSEL MÁ MOJ ŽIVOT?

Práva posledná otázka je "zákerná". Práve posledná otázka nás najviac desí. Priznať si, že nevidím a nevnímam zmysel vo svojom živote, mi otvára bránu k tomu, aby som ho našiel, pochopil...

Ak nie sme ani len ochotný priznať si, že žijeme nezmyselný život, nikdy nemôžeme žiť život

ZMYSLU_PLNÝ.... (alebo aspoň z časti, alebo aspoň niekedy.... :)

Zmyslom života je zmysel života, lebo aj keď si to otočíme, tak skúška správnosti nám to potvrdí. Každý kto vedie zmysluplný život sa NEBOJÍ ZOMRIEŤ!!!

A to sa oplatí...