Slovné druhy (duchovná gramatika)

07/04/2023

Slovné druhy nám napomáhajú rozdeľovať slová v bežnej komunikácií. Slová vo všetkých slovných druhoch môžu byť buď ohybné alebo neohybné. Neohybné slová sa nedajú ohýbať a teda zodpovedajú vysokej pravdivosti v hĺbke svojho významu. Ohybné slová sa dajú ohýbať do ilúzií, manipulácií a klamstiev vo svojej absolútnosti = 100%.

1. Podstatné slová

Sú slová podstatného charakteru a označujú nám ľudí, zvieratá a veci. Opisujú hmotnú, prvokvadrantovú objektívnu realitu a pýtame sa otázkami Kto? Čo?

2. Nepodstatné slová

Sú slová nepodstatného charakteru, nakoľko označujú iluzórne vnímanie reality tretieho kvadrantu a teda našej mysle. Je nemožné určiť čo je pekné/škaredé alebo dobré/zlé a tak všetky slová na ktoré sa pýtame otázkami Aký? Aká? Aké? nemajú veľký význam v hovorenom slove.

3. Zamieňané slová

Sú slová, ktoré sa ľahko zamieňajú a teda duchovné synonymá či homonymá. Človek pod pojmom kráľ môže myslieť vodcu národa alebo aj politika, a tak je niekedy ťažko určiť ako vyslovené slovo pochopil (zamenil si) počúvajúci = čo si pod ním predstavuje/premysluje.

4. Poradovníky

Sú slovným druhom, ktorým dominuje kategorizácia či porovnávanie. Využíva sa tu preto duchovná matematika a teda použitie logiky, analýzy, potencionality, percentuality a pod.

5. Slová činu

Sú náročným slovným druhom na samotnú knihu :)

6. Príslovia

Príslovia zachytávajú všeobecné ľudové múdrosti a skúsenosti. Obsahujú často aj poučný zámer, teda majú poslanie nás niečo učiť.

7. Čakroslovce

Opisujú prežívanie života z pohľadu druhého a tretieho kvadrantu – teda Ega. Nájdeme tu základné vzory: 

Mužské vzory: Chlap, Hrdina, Dub, Stroj

Ženské vzory: Žena, Dieťa, Dlaň, Srdce

8. Teloslovce

Opisujú prežívanie života z pohľadu prvého kvadrantu, hmoty, tela, zeme a objektivity. 

9. Časticoslovce

Opisujú prežívanie života z pohľadu tretieho kvadrantu = mysle, čiže vzduchu, ktorý sa dokáže premeniť s veľkou ľahkosťou a rýchlosťou. Naše myšlienky majú svoj vlastný slovný druh, kde sa nachádzajú všetky slová, ktoré sa snažia popisovať prežívanie cez myseľ a koncepty. Nájdeme tu životné role. 

10. Citoslovcia

Opisujú prežívanie života z pohľadu druhého kvadrantu = duše, čiže vody, ktorá sa dokáže premeniť s veľkou ľahkosťou a rýchlosťou. Naše emócie majú svoj vlastný slovný druh, kde sa nachádzajú všetky slová, ktoré sa snažia popisovať prežívanie emócií a citu. Nájdeme tu životné žánre.


Tak ako vo všetkom čo popisuje duchovná gramatika aj tu je nutné poznamenať na úvod i záver, že pravidlá sa určujú pre väčšinové žitie alebo vysokú potencialitu, ale nie sú univerzálne platnými zákonmi, ktoré je nemožné meniť. K pravde sa dopracovávame a tá sa nekonečne vyvíja ako náš Vesmír. Nutné je pochopiť, že Univerzum, má len jeden univerzálny zákon = Spravodlivosť. Ale tá ľudská ju nikdy nedokáže ani len pochopiť a už vôbec nie aplikovať.


Duchovná gramatika tak má za cieľ priniesť akési jasnejšie pravidlá v chápaní slova či pochopenie slovným druhom a prežívania života skrz Telo, Ego (myseľ i dušu) či Ducha.

"Pravda je to najvzácnejšie čo nám život ponúka a tam sa chceme dostať." 

Lomaza