SLOVO A JAZYK

23/10/2023

Slovo a vznik jazyka je pre každú spoločnosť dôležité. 


Lebo poznáme tvrdenie, že:  "NA POČIATKU BOLO SLOVO."

a tak históriu svoju a svojho národa by sme mali začať bádať najneskôr pri vzniku jazyka. V súčasnosti existuje viac ako 150 jazykových rodín a v Európe dominuje indoeurópska jazyková rodina. 

Indoeurópske jazyky sa ďalej delia na vetvy: 

- slovanské

- germánske

- románske

- baltské

- a i.


Slovanské jazyky, rozdelenie a zaujímavosti: https://www.lexika.sk/blog/slovanske-jazyky-rozdelenie-a-zaujimavosti/ 

Preto historická postava svätého Cyrila aj s jeho bratom, by mohla byť našou národnou hrdosťou. A nie len našou. Mohla by táto postava spájať národy skrz rovnakú vetvu až ku koreňom... S veľkou úctou by sa tento muž mal pripomínať dnes nadnárodne a národne napríklad Štúr.


"Ľudí spája jazyk, lebo keď si rozumejú, je to lepšie ako keď si nerozumejú."

Hypotéza: Čím menej ľudí hovorí daným jazykom, tým lepšie si jednotlivci môžu porozumieť? Snáď by sa hypotéza mohla potvrdiť a v novom veku by sa toto mohlo začať potvrdzovať aj v hmote...

Mimochodom: za najstarší jazyk na planéte sa považuje Sanskrit