Spodobovanie presvedčení

09/10/2023

Skutočnú Radosť môže pozorovateľ vyhodnotiť ako smútok a tomuto presvedčeniu veriť ako skutočnosti.

Prečo je tomu tak? Lebo subjektívne (+iluzórne) hodnotenie nášho ega bude skutočnosť vnímať tak, ako si samo želá. Ak som v živote nezažil súcit, ale stretával som sa s rôznymi formami bezcitnosti, tak súcit sa mi zamení s bezcitnosťou lebo na povrchu sa tieto dve kvality spodobujú, ale kto vidí dovnútra (najskôr svojho), ten vie rozpoznať skutočnosť. 

Aby sme mohli vnímať skutočnosť a zotrvávať v stave prítomnosti bez námahy, je potrebné pracovať s vlastným vnímaním ega a teda uvedomovať si emócie a myšlienky. Vyznať sa vo svojom vlastnom emočnom a mentálnom poli nám dáva veľkú výhodu v kolektívnych poliach a tak neprijímať čo moje nie je, ale učiť sa z toho, čo moje je. 

Príklady kedy často nastáva princíp spodobovania:

bezcitnosť vs Súcit

apatia vs Prijatie

túžba vs Vášeň

rešpekt vs Úcta

viera vs Dôvera

...