STRACH a jeho veličiny

09/12/2022

Sčítavanie strachu a veličiny, ktoré sa ďalej môžu prejaviť vo viacerých smeroch... 

Téma (strach) je v tomto ponímaní určitá životná kvalita alebo emočno-myšlienkové prežívanie situácie.

Veličina vzniká spojením dvoch tém (alebo aj viacerých). Ak sa stretnú dve rovnaké "témy" vzniká nám mocnina (strach na druhú). Mocnina potom umocňuje danú tému.

Tlačenie kvôli vlastnej žiadostivosti cez manipulácie a klamstvá - tak žije väčšina. Ak sa mi nedarí som smútočník a snažím sa zahanbiť a obviniť iných lebo vlastný strach mi nedovoľuje nazrieť do seba.

Odčítavanie strachu a triedenie tém:

Odmocni strach od strachu, viny či hanby.... Ak si puzzle pred skladaním dobre roztriedime - je to polovica úspechu. Strach máme iba z vecí, ktorým nerozumieme. Chcieť porozumieť znamená, že sa začnem vzdelávať, aktívne zaujímať a klásť tie správne otázky. SEBE!

Téma by mala ostať sama o sebe, lebo pokiaľ sa mieša, vznikajú rôzne veličiny (chaos). Pretože mocniny aj veličiny sa fragmentujú rôznymi spôsobmi - situácie sa nám zdajú byť neprehľadné (aj sú). Ak človek niečomu nerozumie dostáva strach, ktorý sa prejavuje ako základný strach z neistoty. Porozumieť tomu čo sa odohráva, sa zdá byť dobrá cesta pre vedomú duchovnú prácu.

Ak sa téma strachu prepája zo základnými hriechmi:

Ak sa téma strachu prepája zo základnými cnosťami je to "liek" na hriechy:

ČINORODOSŤ je bez STRACHU

STRIEDMOSŤ je bez STRACHU

CUDNOSŤ je bez STRACHU

TRPEZLIVOSŤ je bez STRACHU

DOBROPRAJNOSŤ je bez STRACHU

ŠTEDROSŤ je bez STRACHU

POKORA je bez STRACHU

Najskôr treba začať rozvíjať cnosti a až potom ich zbavovať strachu či iných tém a veličín. Najzásadnejšie pre duchovnú prácu je venovať pozornosť tzv. vstupným a výstupným bránam = MOCNINA strachu a otázka PÝCHY.


Nevedomé no skutočné moje túžby viem rozpoznať cez zvedomenie si strachu. (ak si definujem čoho sa obávam, viem určiť čo v živote potrebujem)

Nevedomé strachy viem rozpoznať cez uvedomenie si túžob. (ak si pravdivo priznám za čím bažím, môžem pochopiť prečo a čoho sa v živote obávam)

Neexistuje správna alebo nesprávna odpoveď. Každý máme iné túžby a tak aj iné strachy. Každý máme iné životné skúsenosti či výbavu a tak sa viníme alebo hanbíme v iných súvislostiach. Každý si tvorí svoje jedinečné ilúzie a tak, aj inak klameme. Každý však chce zažívať radosť a pre tento raj sme sa zrodili do hmoty. No niečo preň treba spraviť, inak bol náš život naozaj zbytočný.