Štyri dejstvá ľudského života

11/04/2023

Prvé dejstvo a teda základné štyri princípy sú odrazovým mostíkom pre každého z nás. Treba však poznamenať, že rozvíjanie, pozmeňovanie a uchovávanie týchto štyroch princípov sa deje naprieč celým životom. Základy sú však položené v prvom dejstve a dieťa nenesie v prvých dvoch častiach (ženský princíp) žiadnu zodpovednosť. Duchovná zrelosť nastáva v 12 roku života kedy vstupujeme do aktívnejšieho mužského princípu a učíme sa žiť život v rozhraní JA – MY (puberta).

VĎAČNOSŤ BOHU ( JA a BOH)

LÁSKA K TEBE ( JA a TY)

ÚCTA VŠETKÝM ( JA a MY)

ZODPOVEDNOSŤ ZA SEBA ( JA a JA)

Tieto štyri princípy sa rozvíjajú kontinuálne počas celého života, avšak zdá sa, že v určitých životných obdobiach zastávajú jednotlivé role Matky/ Otca / Spoločnosti významnejšie postavenie. Nevhodné vzory a z toho prameniace pokrivené vzorce správania zanechajú trvalé následky na tom, ako bude jedinec vnímať svet a ako bude žiť svoj život. Pochopenie jednotlivých období a ich významnosti v našom živote dáva mierny návod pri odkrývaní vzorcov, ktoré sme prebrali v jednotlivých životných cykloch.

Kľúčovým obdobím pre sebalásku sa javí obdobie medzi 6 - 12r. života človeka. Obdobie puberty a rannej dospelosti je najviac zodpovedné sa uvedomovanie si vlastnej hodnoty. Zodpovednosť za seba sa buduje najviac v rovine duchovného zvieraťa, kedy princíp Ženy a Muža ( Matky a Otca = pasivity a aktivity) máme "uzavretý" a hľadáme uplatnenie samého seba v celej spoločnosti.

V druhom dejstve nášho života sa snažíme aplikovať vzorce, ktoré sme prevzali. Ak s nimi vnútorne súhlasíme je málo pravdepodobné, že ich budeme chcieť meniť. Ak však cítime v určitých situáciách či rovinách odbor, vzniká napätie a človek "bojuje" často sám so sebou. To "zlé" čo sme sa naučili na ceste životom sa snažíme meniť vo svoj obraz a často pritom vytvárame nové vzorce (nie vždy lepšie :) pre našich potomkov, ktoré i oni budú pozmeňovať na svojej životnej ceste. 

Prvá časť životného cyklu je o Tele a vďačnosti (vďačnosť za život = za Telo), druhá v nás rozvíja emočnú stránku, tretia nás učí viac mentálne pracovať a vo štvrtej by sme mali preberať absolútnu zodpovednosť za seba a tak sa stávame činorodým v celkovej spoločnosti. Mužský princíp nás ďalej učí striedmosti a ženský trpezlivosti. Ak budeme dobroprajný k iným, tak aj nám bude dopriate. Cnosť nevinnosti dieťaťa nedosahujú v živote mnohí, ale tí čo ho dosiahnu môžu ďalej rozvíjať štedrosť a pokoru, aby nadobudnutú múdrosť ďalej odovzdávali ako starejší či vodcovia skupiny (rodiny, dediny, spoločenstva, štátu...). Téma viny a neviny dieťaťa (ako Božieho potomka), ktorá je "odrazovým" mostíkom pre tretie dejstvo sa do podrobnosti preberá v druhom kvadrante. 

Detaily k jednotlivým dejstvám, ich častiam (+zručnostiam a cnostiam) sú popísané v Duchovnej gramatike.