Subjektívna realita ( 2 kv. )

14/12/2022

Tento kvadrant je o tvorbe a prehlbovaní či "len" žití našich vzťahov a na túto tému napísali mnohí iní mnoho iných článkov či dokonca kníh. Týmto ich odporúčam  :) 

- vedomé vzťahy

- rodinné konštelácie

- iné