Svety nášho života

12/04/2023

Duchovná gramatika nás najskôr učí rozpoznávať vonkajší svet od toho vnútorného a rovnako ženský princíp od mužského. Keď sa naučíme tieto základne "kategórie" rozpoznávať a porozumieť im v náuke (texte), je možné začať aplikovať toto poznanie v praxi.

 Pocit je vnem z Tela, ktorý vždy reprezentuje moju pravdu. Naopak cit a myšlienka pochádzajú z Ega a práve tu nastáva problém, naučiť sa rozpoznávať čo je moje a čo mi nepatrí. Aj to čo je moje a "patrí mi" má subjektívno iluzórny charakter a teda sa dá ľahko zmeniť – nie je to moja pravda a nehovorí nič o tom – KTO SOM. Pravdivé prežívanie nachádzame až vo štvrtom kvadrante a tam sa chceme dostať - to je cieľ Duchovnej gramatiky. 

Ľudia, ktorí sú príliš citlivý a prepadajú sa sami vo svojich emóciách, na seba ľahko preberajú aj emócie druhých - tzv. sa vciťujú a niekto by povedal, že sú empati. Byť nevedomí empat však škodí, lebo byť nevedomí je škodlivé. :) Rovnako je škodlivé v nevedomosti preberať myšlienky iných. Emócie a myšlienky sú určitým druhom energie a mali by sme si dávať pozor akú energiu tvoríme mi a akú na seba nechávame pôsobiť. Je v poriadku spolu_cítiť s iným ak to tak chcem, ale ako často to robíme a ani o tom nevieme??? Často! Je to práve objektívny pocit, ktorý nás vie upozorniť - ak "počúvame". 

Duchovná gramatika nás bude viesť postupne kvadrantami a to najskôr prvým – naučiť sa vnímať telo = POCITY a začať ich rozpoznávať tak, že sa im snažíme aj rozumieť. Ďalej nás vedie do druhého kvadrantu – emočného tela a tu sa učíme najskôr rozpoznávať v ženskom princípe čo je pocit a čo cit, kde je hranica medzi nimi (vnútorný ženský princíp). Zároveň sa učíme rozpoznávať hranicu vo vonkajšom ženskom princípe – teda kde je moja hranica emočného tela a čo sú moje emócie a čo emócie tých druhých. Pokiaľ sa naučíme pracovať vo vnútornom svete a ženskom princípe zároveň, môžeme začať vstupovať do tretieho kvadrantu myšlienok a rovnako sa naučiť rozpoznávať, čo sú moje myšlienky a čo sú myšlienky iných.

Pokiaľ máme zvládnutý teoretický základ základných kvadrantov (najmä pocit – cit – myšlienka) a naučili sme sa ich rozlišovať, je vhodný čas začať s praxou vo vzťahoch. Pre tento účel je však potrebné porozumieť aj jednotlivým centrám nášho Ega (centrá Mysle a najmä Duše), ktorým Duchovná gramatika venuje značnú pozornosť. Každému centru sa venuje samostatne veľká pozornosť a prihliada sa aj na prepojenosť niektorých centier. K tomuto účelu slúži duchovná mriežka, ktorá je aj predlohou pre nespoločenskú hru EGO_ŠACHY. Hru človek vedie sám so sebou a cieľom je vyšachovať svoje Ego...