Tri roviny osobnosti a čakry

11/05/2022

"Ja som svetlo."

Ak sa kanál "sprístupní" a energia začne zdola prúdiť, môžeme to nazvať duchovné prebudenie?

Ak sa spojí všetkých sedem základných farieb dúhy vzniká biela alebo teda svetlo. Hviezdna čakra duše by mohla mať práve takúto "farbu" = bielu alebo byť teda svetlom. Ak sa kanál stane plne priechodným môže Kundalini sila vystúpiť až úplne nahor.


Spojením prvej a poslednej čakry (červená a biela = ružová) môže vzniknúť súcit? V mnohých múdrych knihách sa píše, že súcit možno dosiahnuť iba pred osvietením. Môže teda ďalšia cesta po prebudení a sebapoznaní viesť znova dolu do samotnej hĺbky Zeme a čieročiernej vlastnej tmy?

Ak sa spojí biela a čierna (Jing a Jang) vzniká "priemernosť" šedej...

Ťažko definovať duchovné procesy, ťažko definovať čo je osvietenie a ťažko to ide aj so súcitom či inými pojmami a slovami. Náročné je definovať celú duchovnosť... Ak ale chceme, aby bola duchovnosť ľuďom viac prístupná a pochopiteľná, mali by sme sa o to aspoň pokúšať. O niečo podobné sa snaží aj táto stránka duchovné kecy, ktorej názov nesie určitú "ftipnosť" a vedomosť, že všeko o čom sa v živote s kýmkoľvek rozprávame sú v skutočnosti len akési kecy, ktoré môžu byť absolútnou pravdou alebo absolútnym klamstvom... Hľadať preto pravdu vo vonkajšom svete nemožno, je možné si brať iba akési návody či vzory a vydať sa v duchovnosti vlastnou cestou...


Vysvetlivky:

Rovina je základný geometrický útvar, plocha určená troma bodmi alebo priamkou a jedným bodom ležiacim mimo priamky.

Čakry sú podľa hinduismu a ďalších, často s hinduismom spriaznených myšlienkových prúdov, energetické miesta (centrá) v tele popisované ako vír alebo kruh. Podľa týchto náuk slúžia čakry ako zložité prevodníky a transformátory prány v ľudskom organizme.

Kundalini tzv. Hadia sila, je kozmická a súčasne ľudská energia známa v hinduizme, tantrizme a v jóge. Je uložená nad prvou čakrou v krížovej kosti a vyskytuje sa tu v latentnom stave. Prostredníctvom telesných a duševných cvičení, adepti usilujú o jej prebudene a následné vystúpenie jednotlivými čakrami s cieľom dosiahnuť stav prebudenia ( mókša ).