Uhol pohľadu

07/01/2023

Pokiaľ žijeme život vo svojich ohraničených úsečkách, nachádzame sa vždy v jednom z bodov (centier) roviny Myslenia alebo Cítenia.

Keď však "spojíme" všetky centrá myslenia, myslenie ustane. (nie sme hlúpy, ale vedomý)

Keď však "prepojíme" všetky centrá cítenia, cítenie ustane. (nie sme psychopatický, ale súcitný)

Už nami neprechádzajú nekontrolované myšlienky ktoré vzbudzujú nekontrolovateľné emócie. Už nami neprechádzajú nekontrolované emócie, ktoré vzbudzujú nevedomé myšlienky.

Pri "pohybe" v centrách (na úsečke) platí:

Z čím vyššieho centra Mysle jednáme, tým viac sme vedomý. Toto tvrdenie však neplatí pri emóciách a teda v rovine Cítenia. Aby sa z úsečky cítenia mohla stať nekonečná priamka je vhodné si najskôr spracovať "vnútorné" čakry a to ideálne v pároch:

    vina + hanba

    klamstvo + ilúzia

Ak človek pochopí, že nie je za čo sa viniť a prizná svoje viny (vesmírny paradox) v úprimnosti, oslobodí sa z potreby Ega obviňovať. Rovnako tak aj s hanbou.

Ak človek pochopí, že klamstvá sú cestou do pekla a rozhodne sa žiť v Pravde (čo najviac to pôjde), aj ilúzie sa začnú akoby samé rozkrývať.

Ak človek začína žiť v Pravde, bez hanby a viny, cíti omnoho viac šťastia a radosti ako kedykoľvek predtým, kým ho sužoval smútok. Práve tento naplňujúci pocit, ktorý pramení zvnútra, dáva možnosť zbaviť sa žiadostivosti a teda neustálej túžbe po niečom a rovnako tak aj neustálemu strachu z niečoho.

Základných sedem "bodov" (farieb dúhy), keď človek začne Vedome (mysľou) spracovávať, bude kráčať v ústrety k slobode Ducha i zdraviu Tela.

A to sa oplatí... :)