Úvod do SPIRIT KVADRANTU

28/12/2022

Základné rozdelenie SK je na štyri sú_časti, z ktorých každá má svoje určité opodstatnenie. Najviac potrebné je pochopiť vnímanie rôznych druhov "realít", vnímanie rôznych druhov vzťahov človeka a tiež rozdielnosť a prepojenosť elementov, ktoré nám dávajú základ pre život.

Už na prvom stupni sa deti učia, že pre život je potrebné teplo a svetlo, vzduch a voda a samozrejme ZEM, ktorá reprezentuje niečo hmotné, niečo čo vidíme a vnímame ako predstaviteľa života. V duchovnosti človeka a náuke SK reprezentuje element Zeme naše fyzické Telo, ktoré sme dostali na určitý čas do daru a vďaka, ktorému môžeme zažívať život na Zemi. Človek z pohľadu živlov dostal pri vtelení sa do hmoty (Tela) aj Ego (myseľ a emócie), ktoré reprezentujú živly VODY a VZDUCHU. Pri dokonalom spojení máme vlhkosť vzduchu 50%, čo je ideálna hodnota. Štvrtý kvadrant reprezentuje našu najhlbšiu podstatu = Ducha, ktorý je "zastúpený" elementom OHEŇ a je to naša životná vášeň. Ak človek nemá v sebe vášeň pre život, vyzerá ako by vyhasol.

1 KVADRANT = ZEM reprezentuje realitu objektívnu a zahŕňa vzťah JA - JA. Ako JA vnímam svet, aké mám JA názory a pohľady, ako JA cítim a pociťujem... Naše Telo VIE našu pravdu a keď sa človek naučí počúvať ho, bude to pre neho ten najlepší radca.

ÚLOHA 1 kv. - pochopenie svojho tela a spojenie sa s ním

= JA som JA a na učenie toho KTO SOM a čo JE PRAVDA som dostal TELO (+ ego = myseľ a emócie)

2 KVADRANT = VODA reprezentuje subjektívnu realitu a zahŕňa vzťahy JA - TY. Sú to vzťahy, ktoré vedieme s inými ľudmi a ktoré nás z veľkej podstaty definujú. Najdôležitejšie je tu pochopenie princípu duality a zrkadlenia. Ako sa JA definujem cez vzťahy a aké vzťahy mám, odráža to - KTO SOM. Preto do veľkej miery platí, že ak chceš spoznať človeka, spoznaj jeho životného partnera, ktorého si vybral :)

ÚLOHA 2 kv. - pochopenie svojich vzťahov cez pochopenie duality a princípu zrkadlenia. Pochopenie toho, KTO SOM cez svoje vzťahy a vymanenie sa z toho, kým by som podľa iných mal byť.

= JA nie som TY a TY nie si JA!

3 KVADRANT = VZDUCH reprezentuje intersubjektívnu realitu a zahŕňa vzťah JA - MY. Sú to vzťahy mňa k určitým skupinám či inštitúciám, krajinám a národnostiam, peniazom a ideológiám.... Ku všetkému čo v skutočnosti neexistuje a existenciu dokáže vnímať iba človek lebo tieto "veci" vymyslel.

ÚLOHA 3 kv. - pochopenie, že intersubjektívna realita neexistuje a je naším výplodom - ilúziou, ktorá nám pomáha orientovať sa vo svete ľudí. Správne kategorizovať, informovať a viesť diskusie v úcte k iným názorom a pohľadom, je veľkou výzvou pre ľudstvo.

= JA tvorím MY a TY tvoríš aj moje MY v ktorom žijem tiež.

4 KVADRANT = OHEŇ reprezentuje realitu, ktorá jediná je pravdivá a zahŕňa vzťah JA - BOH. V tomto kvadrante sme každý rovnaký a duchovnosť je dôležitou súčasťou človeka. Ak človek nedá priestor v živote tomuto kvadrantu (svojej duchovnosti), väčšinou trpí mentálnymi, duševnými či psychickými chorobami a zažíva stavy nedostatku či nešťastia.

ÚLOHA 4 kv. - pochopenie zmyslu života a najhlbšej podstaty človeka, cez pochopenie toho, načo máme EGO (vzťahy a myseľ, ktorá tvorí ilúzie) a načo nám k tomu všetkému slúži TELO.. Ak človek dokáže prepojiť všetky štyri kvadranty v absolútnej dokonalosti, zažíva oslobodenie DUCHA a na "scénu" prichádza DUCH SVATÝ ( človek sa stáva osvieteným v hmote a dôvod znovuzrodenia mizne. Ak sa aj napriek tomu, človek znovu zrodí do hmoty na ZEM, je to preto, aby pozdvihoval Vedomie ľudstva a viedol ich k väčšej duchovnosti - Ježiš, Buddha, Krišna...)


Prikladám link na VIDEO, kde sa rozprávame s Danielom o týchto základných súvislostiach. Ak si "veci" rozdelíme na "drobné" ( 4 kvadranty) a pochopíme ich vo svojej oddelenosti, tak aj prepojenia medzi jednotlivými časťami budú viac Vedomé a čím viac chápem sebe a svojmu vnútornému svetu, tým viac chápem svet vonkajší a teda aj (jednanie a prežívanie) iných.

"Pochop seba, pochopíš svet."