Výchova vs Genetika

10/05/2022

Učenie sa cez výchovu ( vn. Žena = rola Matky) a vzory ( vn. Muž = rola Otca) je pre nás dôležité v tomto konkrétnom jednom ľudskom živote.  Učenie, ktoré sme nadobudli v minulých životoch je uložené v našom Tele i Duchu iba vďaka našim predkom hmotným i nehmotným.

"Cti Otca svojho i Matku svoju!"

S veľkou vážnosťou by sme si mali uctievať našich rodičov za to najvzácnejšie čo nám dali = NÁŠ CHRÁM.

S veľkou vážnosťou by sme si mali uctievať našich nehmotných predkov, ktorí prebývali v týchto hmotných telách lebo ich poznanie je pre nás SVATÝM GRÁLOM.

Iba rovina mysli, ktorá je v strede kruhu môže zmeniť pohľad na zažité a tým zmeniť pohľad na prežívané.

Minulosť nás nedefinuje, definuje iba to KÝM SME DNES!