Vzduch ako prejav myslenia

17/05/2022

Vzduch je element neuchopiteľný ako prejav myslenia a myšlienok. Myšlienka sa pretavuje do hmotnejšej podoby slovami a následne činmi. Preto treba mať na pamäti, že nielen naše činy ale aj naše slová majú veľkú dôležitosť a mali by sme ich preto kontrolovať.

Tomu nás akosi spoločnosť učí, že aj v prípade neovládania seba v záplave hnevu či iných silných emócií, by sme sa mali naučiť ovládať. Na druhého nekričať ako zmyslov zbavený zraňujúce slová a už vôbec mu fyzicky ubližovať. Nie vždy sa to dá zvládnuť, ale aj to je v poriadku. Dokonca je niekedy potrebné použiť fyzickú silu a toto je tiež v poriadku. Pokiaľ totiž POUŽÍVAME a nezneužívame svoje danosti alebo sa v pasivite nenecháme ovládnuť či pohltiť svojím neuvedomelým egom je to v poriadku. No cieľom je činiť, hovoriť a myslieť tak, aby sme prospievali nie len sebe ale i celku. A tu často nastáva problém medzi Egom a Dušou.

Ego je zo svojej podstaty egoistické a nechce sa poddať, jedná len vo svojom záujme. Duša je zo svojej podstaty altruistická a často chce pomáhať druhým aj na svoj vlastný úkor čo tiež nie je v poriadku. Nielen Ego ale aj Dušu by mala ovládať naša Myseľ, no i tú musíme mať vo svojej "moci".

Skrotiť Vzduch (Myseľ) je jednou z najťažších životných úloh a tohto by sme si mali uvedomiť. Tak k tomuto cieľu a zámeru celý život pristupovať. Oddanosť duchovnej praxi je podstatná pre nás samých, aby sme mohli viesť pokojnejší život vo svojom vnútri i navonok. Začať treba čím skôr.

Dnes máme mnoho metód ako sa cielene učiť udržať svoju myseľ pokojnú, no nevyužívame ich. Je predsa toľko vecí čo treba zariadiť, vybaviť a zabezpečiť...

Zhon, kapitalizmus a mamonárstvo nám cez domnelú demokraciu a premyslené reKLAMY dáva pocit, že nám niečo v živote chýba a mali by sme si chcieť kúpiť toto domnelé šťastie. Ideálne aby sme mali viac ako ten vedľa. Po domnelom rebríčku porovnávania sa, chceme vystúpiť až na samý vrchol a byť nielen šťastný ale i slávny, obdivovaný a hlavne bohatý.. Bohatý či chudobný môžeme byť v rôznych smeroch a oblastiach nášho života. Napríklad chudoba sa v buddhizme chápe ako nedostatok šťastia a my v kapitalizme sme uverili, že si ho možno kúpiť! Niekde tam hlboko v sebe veríme aj tomu, že si možno kúpiť nielen šťastie ale i lásku. Najväčšou tragédiou je, že to učíme aj naše deti.


Láska sa dáva, nepredáva sa...

Šťastie sa buduje, nekupuje sa...


Prečo funguje kapitalizmus? Lebo mu sami veríme ( pre svoju lenivosť a chamtivosť) a žijeme podľa týchto našich domnelých právd. Žiadne peniaze a majetky nám však nezabezpečia pokojnú starobu a umieranie. V hodine smrti je neskoro na duchovnú prax. Najlepší čas je teraz. Treba začať práve s elementom Vzduchu, ktorý reprezentuje Myseľ pretože je najťažšie uchopiteľný. Keď nezačneme praktikovať duchovnosť a zveľaďovať cnosti, ktorými sa nám ľahšie budú porážať neresti, poškvrny mysle či hriechy, na staré kolená bude už neskoro. Duchovná prax chce od nás veľa času (Trpezlivosti), aby mohli plody našej Usilovnej práce a Koncentrácie dozrievať do tej pravej Mravnosti a Štedrosti cez Poznanie pravdy.

Pripomenutie šiestich buddhistických dokonalostí:

  1. Štedrosť

  2. Morálka (etika)

  3. Trpezlivosť

  4. Úsilie (vytrvalosť)

  5. Meditácia (koncentrácia)

  6. Múdrosť (poznanie pravdy)


Ovládať svoje myšlienky je jedna z najťažších vecí v živote. Tak ako je vietor neuchopiteľný a vie nám ukázať svoju silu cez hmotné a viditeľné nešťastia (tornádo a i.) tak je len ťažko uchopiť a mať pod kontrolou svoje myšlienky, aby sa zo mňa nestal hurikán :D Ovládať svoje myšlienky? Je to vôbec možné? Áno je! Je dokonca možné ovládať aj svoje city, ale to je už iná (vodná) pesnička... Pokiaľ ovládame svoje myslenie a myšlienky, vieme zvoliť vhodnú intenzitu aj smer prúdenia. Vyváženosť všetkých elementov nech sa stane našim cieľom..

Ilustrácie či metafory človek ľahšie chápe:

  • Srdce ako prejav života Zeme
  • Dych ako prejav života Vzduchu
  • Krv ako prejav života Vody
  • Vášeň ako prejav života Ohňa

Oheň horí na Zemi a ak nám zem neposkytne dobré zázemie (drevo či iný hmotný materiál) nebude oheň horieť príliš dlho- ak vôbec. Zobrať ohňu vzduch? Nebude horieť! Vzduch v správnej miere udržuje oheň tlieť, horieť či pohromu vie spôsobiť. Voda vie tiež oheň uhasiť, rovnako ako vzduch. Ak je vody príliš alebo vzduchu málo, má to na oheň rovnaký efekt...

Element Vzduchu (Mužský princíp) a Vody (Ženský princíp) by mali spolupracovať a Oheň v nás udržovať v tej správnej rovnováhe krásne horieť. Samozrejme za predpokladu, že podklad pre Oheň je dobrý...