Vzťahy v kvadrantoch

29/12/2022

Ak má človek jasno v tom, ktorý vzťah má kde "uložený", ľahšie sa mu vyzná vo svojich vzťahových záležitostiach. Jednotlivé štyri kvadranty reprezentujú základné štyri vzťahy:

JA - JA ( vzťah k sebe)

JA - TY (vzťah k iným)

JA - MY (vzťah k ideológiám)

JA - BOH (vzťah k Bohu)

Ak však chceme rozdeliť všetky svoje medziľudské vzťahy do určitých kategórií, môžeme rovnako použiť SK, aby nám jasne určil hranice a definície.

1 KVADRANT - ZEM
Reprezentuje vzťahy, ktoré sú mi veľmi blízke. Za túto "hranicu" si púšťame ľudí, ktorí sa nás môžu fyzicky dotýkať (viac ako pri zdvorilostných pozdravoch). Je teda reprezentantom intímnych vzťahov, kde sa zbližujeme aj na úrovni hmoty (Tela = Zeme) formou objatí, dotykov, bozkov...

2 KVADRANT - VODA

Reprezentuje vzťahy, kde sa otvárame druhým emočne a v týchto vzťahoch zdieľame spolu citlivé "informácie" (emočné prežívanie). Ľudia s ktorými udržujeme intímne vzťahy (1 kv.) spravidla "patria" aj do 2 kv.

3 KVADRANT - VZDUCH

Reprezentuje vzťahy neosobné, a skôr sú to vzťahy pracovné či verejné, kde si udržujeme určitý "odstup" (hlavne citový a fyzický). Mentálne by sme sa mali vedieť zblížiť s kýmkoľvek, kto nešíri nenávisť, zlosť, závisť, hnev....

4 KVADRANT - OHEŇ

Reprezentuje vzťahy duchovné a ak sme s niekým schopný prepojiť sa aj na tejto najhlbšej úrovni, je to akoby sme si vymenili Telá (hmotu) = v Jednotu splynuli. Pretože, ak sa oba dualitné oproti sebe "stojace" body prehodia, nastáva splynutie a zánik duality, teda Jednota. Práve takého životného partnera by sme si mali hľadať, s ktorým si vieme predstaviť "výmenu" hmoty - teda nášho Tela.

Posvätná sexualita je prejavom Ducha v Tele bez prítomnosti Ega (myšlienok a citov). Ak sa dvaja ľudia dokážu spojiť v posvätnej sexualite, je to doslova zázračný okamih pretože mentálne a emočné telo, nebráni fyzickému telu splynúť s duchovným telom (rozplynúť sa vo Večnosti). Aby toto bolo naozaj možné uskutočniť, je nutné, aby obaja jednotlivo mali Ego "vysporiadané" (rovina Mysle aj rovina Duše = 8+8centier), ktoré nebude pociťovať strach či túžbu (poprípade iné pudy a vzorce), na základe ktorých by samotné Ego bránilo v duchovnom prepojení.