Základné svety človeka

09/02/2023

V živote človeka sa nachádzajú dva základné svety, v ktorých sa odohráva prežívanie a to je svet vnútorný a svet vonkajší. Ďalej máme pravé a ľavé prežívanie nášho Ega. 

Ego je dokonalý nástroj pre prežívanie vonkajšieho sveta. Pokiaľ by sme nemali Ego, nemá ani zmysel žiť v ľudskej podobe. Taký "malý" význam má Ego pre človeka. Vonkajší svet sa odohráva vo vzťahoch s inými ľuďmi a vnútorný svet je vo vzťahu mňa so sebou a s Bohom (Vesmír, Živor, Energia...) - nazvať si to môžeme ako chceme lebo platí, čo Shakespeare hovoril - (niečo o ruži :) Pravda sa nezmení len preto, že ju iným slovom nazveme...

Pokiaľ ostávame vo vzťahoch na povrchu Ega, tak možno len preto, že mu vôbec nerozumieme. Najskôr treba chcieť porozumieť základným sú_častiam človeka (Duch, Telo, Ego), aj tomu na čo ich máme a ako s nimi môžeme pracovať. Ideálne vedieť aj to, kam sa vlastne chceme dopracovať a aký zmysel dávame nášmu životu.

Ak naozaj chceme pochopiť Ego, je možné si ho rozdeliť na drobné a začať ho chápať v jeho fragmentácií. Už starý Číňania vnímali, že v človeku sú dva princípy:

Ženský princíp, ktorý môžeme nazvať aj pravý* svet pretože predstavuje prežívanie Duše v Tele. Naše city a emócie sa vedia rýchlo odraziť v Tele a z citov do pocitov ísť. Subjektívno objektívne prežívanie sa teda zakladá na niečom čo je skutočné pre individuálneho človeka. Úlohou ženského princípu je teda rozpoznať Dušu v Tele a naučiť sa rozpoznať aj to, ktoré emócie sú moje a ktoré na seba (aj svoje Telo) preberám od druhých, ale nepatria mi.

Mužský princíp, ktorý môžeme nazvať aj ľavý nakoľko zastáva myslenie a iba myseľ vie tvoriť dokonalé ilúzie. Pre nášho vnútorného muža je tu neľahká úloha, a to: rozpoznať Myseľ vo Vedomí. Naučiť sa rozpoznávať myšlienky vo vedení všetkého je možné za predpokladu, že sa naučíme rozpoznávať myšlienky svoje od myšlienok tých druhých. Pre tento účel je vhodné poznať náš "sklad" = pamäť a jej podoby. 

Obe naše zložky (muž a žena) tvoria emočno-mentálne a mentálno-emočné vzorce, ktoré ukladajú do rôznych druhov pamäte. Pamätať si môžeme (minimálne) štyrmi spôsobmi:

Pamäť TELA - Pamäť DUŠE - Pamäť MYSLE - Pamäť DUCHA

Emócie a najmä strachy sa formujú v Duši a spolu s Mysľou tvoria vzorce, ktoré ďalej ukladajú do rôznych druhov pamätí. Ak človek ani nevie, že má sklad plný vzorcov je nevedomí si skladu, ak človek nájde svoj sklad, mohol by si v ňom začať robiť poriadok. Ak si začneme upratovať vo svojom Egu, je vysoko vhodné urobiť si revíziu (inventúru) vzťahov, ktoré máme a ktorým venujeme svoju energiu, svoj čas, svoj priestor, svoj život. Živíme vzťahy, ktoré naozaj chceme živiť? Alebo sme si proste zvykli... 


*ak má slovo pravý predstavovať synonymum slova skutočný, tak slovo ľavý predstavuje opak duality = nepravý alebo aj falošný. Aj to falošné Ego, ktoré prežíva iluzórne je našou súčasťou a treba ho rovnako prijať, aby bolo možné ho aj pochopiť a nakoniec aj milovať a vážiť si ho. Byť za neho vďačný a zodpovedný.