Základné životné oblasti

09/02/2023

Naše Ego má veľký význam pre prežívanie vonkajšieho sveta, ktorý sa nám utvára najmä vo vzťahoch. Aké základné vzťahy máme a ako tieto vzťahy (ne)fungujú, to by nás mali učiť rodičia (rodinné prostredie) a nácvik prebieha potom v škole či inej spoločnosti. Pre rozpoznávanie vonkajšieho sveta je dobré si ho najskôr trochu rozčleniť. Ak chápeme rozčlenenie prežívania života a určité životné oblasti v ktorých sa máme rozvíjať, vieme aj svoje jednotlivé vzťahy lepšie rozčleniť a chápať. Je dôležité pochopiť, ktorý vzťah sa v ktorom rozhraní nachádza a prečo. Ak zistíme, že niektoré konkrétne vzťahy nám ubližujú v ženskom princípe (na Duši a/alebo na Tele = 1 a 2 kvadrant), mali by sme vykonať nápravu a presunúť tieto vzťahy skôr do tretieho kvadrantu, kde si vieme zachovať "pracovný" odstup. 

Podľa obrázku môžeme svoje vzťahy rozčleňovať do týchto základných životných oblastí (hraníc):

4. kvadrant nemá hranice a nie je možné sa ani vyčleniť od ostatných. Nakoľko sa nachádzame v "rozhnaní" Boha tak nie je možné vyčleniť seba z Vedomia všetkého pretože platí tvrdenie: Ja som Ty, Ty si Ja. Pre demonštrovanie našej individuality, sme však dostali fyzické Telo. A ak sa v tomto nehmotno-hmotnom svete (Duch v Tele), vedome spojíme s niekým iným, môžeme mať zážitok výmeny telesnej schránky. Býva to spravidla pri milovaní, kedy aj Telo (ako odraz hmoty) splýva a nie len Duch (teda sa "prekrýva" Duch v Tele nás oboch) - predpokladám, že na túto tému je mnoho tantrickej a inej literatúry, ktorá sa žiaľ zneužíva na sexuálne praktiky. 

3. kvadrant hovorí o oblasti pracovnej alebo neosobnej, kde sme schopný a ochotný venovať tomu druhému vo vzťahu svoje myšlienky a mentálne koncepty. V tomto "rozhraní" by sme nemali mať problém napojiť sa na kohokoľvek, pokiaľ jeho myšlienky a energie nie sú nenávistné. Každý si zaslúži úctu a to sa učíme práve cez nášho vnútorného muža.

2. kvadrant nám hovorí o osobnej oblasti a tu sa môžeme a máme striktne rozhodovať, koho si do tohto "rozhrania" vpustíme. Ak niekoho pustíme do svojej emočnej oblasti tak mu odkrývame svoju zraniteľnú stránku = Dušu. Je preto nutné mať určitú dávku dôvery vo vzťahu JA - TY. Žena je reprezentantom lásky a kým úctu si zaslúži každý, tak o svojej láske môžeme slobodne rozhodnúť, komu ju ponúkneme.

1. kvadrant a jeho absolútne striktná hranica = fyzické Telo. Ak niekomu dovoľujeme dotýkať sa nášho Chrámu, musí tu panovať veľká dôvera a dotyky by mali byť príjemné. Ak si nechránime to najvzácnejšie čo sme v tomto živote dostali (naše Telo), ono nám to vráti. O svoje Telo sa musíme starať (zodpovednosť), vážiť si ho (úcta), milovať ho (láska) a byť vďačný za život, ktorý nám bol v hmote daný. Preto by sme si mali veľmi dobre uvedomiť, komu dovoľujeme vstupovať do našej intímnej zóny - do nášho TELA.


Ak sa chceme v živote rozhodovať vedome (4 kvadrant), mali by sme poznať cestu (cez Ego). Ak poznáme naše Ego (myšlienky a city) a cez neho "vstupujeme" do vlastného Ducha, nie je viac možné, aby nás ktokoľvek z vonkajšieho sveta ovládal. Pokiaľ moje myšlienky, city a činy pramenia z vnútorného prežívania Ducha (4 kvadrant = Boh/Vedomie) som plne slobodná bytosť.