Zámena slov - spodobovanie prežívania

17/05/2023

Rešpekt vzniká aj ostáva vo vonkajšom svete, Úcta pochádza z vnútorného. Rešpekt sa vyžaduje, Úcta sa prijíma. Rešpekt sa dáva či preukazuje, Úcta je.

Rozdiel medzi plnovýznamovými a neplnovýznamovými slovami (zručnosťami):

Rešpekt je neplnovýznamový, Úcta má naplnený význam vždy (kedy) a všade (kde) = nemení sa v časopriestore a tak tieto plnovýznamové slová/zručnosti/stavy, sú zaradené do pravdivého prežívania štvrtého kvadrantu. Ak človek sám rozvinie plnovýznamové životné kvality (lásku, úctu, vďačnosť...), už nie je cesty späť. Ak ich však človek "iba" zažije, bez toho, že by ich sám rozvinul, stáva sa tento pocit pre človeka (jeho ego) skôr túžbou, ktorá samotná je prekážkou pri rozvíjaní plnovýznamových zručností = chcem koláče bez práce. Aj na duchovnej ceste (vnútorný svet) je potrebné pracovať a rozvíjať zručnosti, aby prišla "odmena". Duchovné dary sú plnovýznamové stavy, ktoré s nami po rozvinutí, už zostávajú. Cieľom duchovnej gramatiky je aj ozrejmiť a pochopiť rozdiel medzi plnovýznamovým a neplnovýznamovým vnímaním či prežívaním a viesť človeka k rozpoznávaniu.

Neplnovýznamové slová existujú skôr v pároch, a tak sa prejavujú a prežívajú v dualitnom vonkajšom ego svete (subjektívno-iluzórnom). Ak k niekomu chovám rešpekt, tak nájdem iného ku ktorému cítim disrešpekt (téma obdivu a odporu). Úcta sa nachádza v nadvedomí a tak si vie uvedomiť obdiv aj odpor a "ostáva" nad = z tohto nad_hľadu vie skĺbiť Vedomie obdiv aj odpor, prekonať obe a ostávať v Úcte v oboch prípadoch.

Prejavovanie sa a žitie vo vonkajšom svete = vzťahy:

Ak chováš sám k sebe Úctu, nemôžeš byť dlhodobo s človekom, ktorý nemá túto kvalitu rozvinutú. Ak chováš sám k sebe nenávisť, nemôžeš byť s človekom, ktorý ti ponúka čistú Lásku.

Nemôžeš dať, čo sám nemáš a nedokážeš prijať to, čo nepoznáš v sebe lebo to nerozpoznávaš. Čo človek nepozná, toho sa bojí a tak sa väčšina ľudí, bojí najviac bezpodmienečnej Lásky a Úcty. Je to vesmírny paradox alebo bezpečnostný protokol vesmíru? Možno oboje... Napriek tomu, existujú medzi nami ľudia, ktorých nepoznané priťahuje lebo prekonávajú strach odvahou.

Téma odvahy a delenie:

 1. Odvaha vonkajšia = vzťahy

  a, mužský princíp (odvaha konať a byť aktívny)

  b, ženský princíp (odvaha nekonať a byť pasívny) – spodobovanie s apatiou a lenivosťou!

 2. Odvaha vnútorná (ísť do hĺbky)

  a, vo vzťahu sám k sebe JA – JA = 1 kvadrant

  b, vo vzťahu k vyššiemu princípu JA – BOH = 4 kvadrant

  Odvaha sa tiež môže prejavovať v činoch, v citoch, v myšlienkach a slovách vo všetkých vyššie uvedených vzťahoch.


Starší článok na tému obdiv - odpor:

https://www.duchovnekecy.sk/l/obdiv-a-odpor/