Zem ako reprezentant hmoty

17/05/2022

V hmotnom svete sa ako tak všetci orientujeme a na mnohom sa všetci aj zhodneme. Je to totiž svet viditeľný...

Zem ako reprezentant hmoty je najviac ovplyvnený spodnými dvoma čakrami:

  • koreňová čakra, ktorá zodpovedá najmä za majetky, peniaze

  • sakrálna čakra, ktorá zodpovedá najmä za tvorivosť a sexualitu

Každý človek si určitou prácou musí zabezpečovať základné potreby pre život. Ľudia buď pracujú fyzicky a potrebujú k tomu veľa fyzickej sily alebo tvorivo (alebo niečo medzi tým) a príliš fyzickej sily nepotrebujú. Pre vyváženie sveta potrebujeme rovnako tých čo veci vymyslia aj tých čo budú veci vykonávať. Zákon vyváženosti potrebuje obe strany rovnako a tiež všetko čo je medzi tým.

V bežnom či osobnom živote jednotlivca potrebujeme byť tiež správne vyvážený alebo uzemnený. Pokiaľ je človek príliš "zapustený" do zeme, javí sa často ako tvrdohlavý a nemožno s ním "pohnúť". Element Zeme ho ovláda a doslova drží vo svojom zovretí... Ak človeku v živote element Zeme v značnej miere chýba, až príliš často si "ulietava". Čím vyššie človek lieta, tým bolestivejší býva pád, no rovnako ťažké je, vyhrabať sa zo zeme...

Základné elementy treba mať v sebe rozpoznané a spracované, aby sme ich mohli správne využívať vo svoj prospech. Pokiaľ rozpoznávam seba, viem rozpoznať i druhých. Súvzťažnosť elementov vo vzťahoch by preto mohla mať určité pravidlá. Nutno dodať, že v rôznych životných situáciách sa naše elementárne zložky osobnosti prejavujú rozlične. Kým v rovine pracovnej môžem mať element Zeme dobre spracovaný tak v rovine citovej či milostných vzťahoch som absolútne neuzemnený. Preto je potrebné poznať a rozpoznávať nielen štyri základné elementy v sebe samom, ale aj základné roviny bytia každého jedného človeka.

Pre proces duchovného učenia môže byť rovnako osožná blízkosť a skúsenosť s človekom, ktorý má určitý element v danej oblasti rovnako nespracovaný ako ja, pretože ho má až moc alebo mu daný element v určitej oblasti chýba. Pre ilustráciu a lepšie pochopenie uvádzame tieto príklady:

A, Človek príliš "zapustený" v Zemi si hľadá (potrebuje skúsenosť) rovnako alebo ešte viac "zapusteného" človeka v tomto elemente. - extrém

B, Človek príliš "zapustený" v Zemi si hľadá (potrebuje skúsenosť) príliš "uleteného" človeka, ktorý vôbec alebo len v malej miere disponuje elementom Zeme. - extrém

C, Človek trochu "zapustený" si hľadá trochu "uleteného".

D, Človek vyvážený si hľadá vyváženého.

Cez extrémy sa nám akosi ľahšie vidí, chápe a učí, no nemožno toto dopĺňanie sa elementov v našich ľudských životoch a vzťahoch považovať za akýsi jednoduchý princíp nakoľko variant existuje nespočetne mnoho.

Priťahovanie a odpudzovanie rovnako ako zosilňovanie a oslabovanie elementárnych prvkov v našich životoch nie je javom, ktorý možno jednoznačne a jasne definovať, no tieto javy nie sú ani čisto náhodné.

Človek má slobodnú voľbu utvárať svoj život, učiť sa svojím tempom a duchovne sa rozvíjať tak, aby vesmírne princípy konali vždy v jeho prospech. V týchto procesoch môžeme konať vedome alebo nevedome, no ony sa aj tak odohrávajú. Vo vedomých procesoch sa človek učí rýchlejšie a teda aj lepšie napreduje.

Prebudenie Ducha i Mysle býva raketovým štartom, no pre dobrý začiatok správnym smerom postačí prebudenie aspoň jednej našej roviny osobnosti.