Žiarlivosť a jej 8 prameňov

08/02/2023

Žiarlivosť pochádza z Ega a to môže mať prejav Muža či Ženy, obaja však majú základných osem centier. Poďme sa teda pozrieť na takú žiarlivosť a ako jej rozumieť skrz Ego a jeho prejavy. Z koreňa nám všetko vyrastá a tak téma strachu je zásadnou témou skoro pri každej životnej situácií.

Ego túži najviac po kontrole, aby mohlo byť tým kto ovláda a odpoveď na otázku prečo je v celku jednoduchá : STRACH Z NEISTOTY. Ego verí, Duch vie. Ego je veriaci, Duch je dôverník. Vstúpiť do stavu dôvery v Ducha nie je také jednoduché, lebo sme veriaci Egu.

Strach a túžba všeobecne:

 1. strach z konečnosti a túžba po živote

 2. strach z viny a zodpovednosti (teda z chyby) a túžba po neomylnosti a dokonalosti

 3. strach z hanby a že nie som dosť dobrý, pekný... (teda strach z nedostatočnosti a túžba po neomylnosti a dokonalosti)

 4. strach zo smútku a neustála túžba po šťastí

 5. strach z klamstva (že ma oklame iný, že sa odhalia tie moje) - strach z úprimnosti

 6. strach z ilúzií (že ma oklame iný, že klamem sám seba) - strach z pravdy

 7. túžba všetko ovládať pretože jediný strach je: STRACH Z NEISTOTY. Dokiaľ Ego verí, že môže ovládať, tak sa o to aj snaží

 8. pýcha ktorá nedovolí pustiť kontrolu a dôverovať Bohu, Životu či Vesmíru (tak sa snaží cez Ego udržovať vo viere)

 1. Žiarlivosť zo strachu (strach zo zraniteľnosti a bolesti) - kvadrant Tela

 2. Žiarlivosť z viny (strach z chyby a následného pocitu viny, že si nájde lepšieho pretože ja nie som dosť dobrý) - kvadrant Ega

 3. Žiarlivosť z hanby (strach z nedostatočnosti, že nie som dosť dobrý, nájde si lepšieho) - Ego

 4. Žiarlivosť zo smútku (strach z bolesti srdca - emočná až fyzická bolesť) - kvadrant Telo

 5. Žiarlivosť z klamstva ( strach z oklamania, že budem za blbca) - mentálna bolesť - ilúzia = Ego

 6. Žiarlivosť z manipulácie (strach z oklamania, že budem za blbca) - mentálna bolesť - ilúzia = Ego

 7. Žiarlivosť z majetníckosti ( túžba vlastniť) - strach z dôvery - panuje tu Ego namiesto Ducha

 8. Žiarlivosť z pýchy (strach z poníženia) - strach, že budem za blbca, že nie som dosť dobrý - panuje tu Ego namiesto Ducha

Centrá 2, 3, 5, 6 sú ilúziou a tieto dôvody človek preto môže pokojne zahodiť. Ak sa bojí, že nie je dosť dobrý, že urobí chybu a na základe toho príde o milovanú osobu, že bude za hlupáka, len preto, že prejavil dôveru.... to všetko sú iluzórne dôvody a človek sa obáva skôr mentálnej bolesti, ktorá vo svojej hlbšej podstate vôbec neexistuje = je to iluzórne prežívanie. Ak ma niekto zradí, hovorí to všetko o ňom, ale nič o mne.

Centrum 1 a 4 predstavujú strach z určitého druhu bolesti (emočná bolesť prenesená do tela), ktorá je o trochu viac reálna ako mentálna bolesť. Emočnú bolesť prežívame subjektívne každý inak a prejavuje sa z citu do pocitu v Tele. Niekedy je možné, že človeku pukne od žiaľu srdce (aspoň sa to tak hovorí :). Ak človek žiarli a teda nedôveruje na základe prameňa z centier 1 alebo 4, je nutné s týmito strachmi pracovať. Strach z bolesti pramení väčšinou z pamäte alebo pamäte tela (centrum 1 a 4), pretože v minulosti nám niekto zlomil srdce (4 čakra = srdečná) a bolelo to tak moc, že sa nám to "zapísalo" do Tela. Sú to ZDANLIVO objektívne dôvody na nedôveru a manipulatívne či majetnícke chovanie. 

Centrum 7 a 8 to sú asi najčastejšie dôvody prečo človek žiarli a podlieha svojmu Egu, lebo keby v týchto centrách vládol Duch a nie Ego, tak by panovala v živote človeka dôvera a nesnažil by sa kontrolovať. Ego tiež verí, že môže niečo vlastniť a tak si to zabezpečiť vo svojom živote navždy. Ak si chceme človeka pri_vlastniť tak pravdepodobne preto, že máme strachy prameniace z centier nižšie. Ak žiarlivosť prerastá cez určitú hranicu, je veľmi žiadúce s tým pracovať, pretože nám bude ničiť akýkoľvek vzťah.

Prejavy žiarlivosti v objektívnom prežívaní:

1 strach (pud) - človek sa prejavuje pudovo a robí extrémne scény, vytvára tlak

2 vina (emočné vzorce) - človek obviňuje a zahanbuje a tvorí skôr emočné scény, vytvára tlak

3 hanba (mentálne vzorce) - človek zahanbuje a obviňuje a tvorí skôr mentálne scény, vytvára tlak

4 smútok (pamäť z minulých zranení) - človek sa ľutuje a smútočí alebo (sm)ÚTOČÍ von = 1 centrum

5 klamstvo - človek zvykne klamať- napríklad, že nežiarli alebo že videl niečo čo nevidel

6 ilúzia - človek manipuluje a tvorí rozprávky = ilúzie alebo mu ich Ego samo dotvára

7 túžba - človek tvorí nátlak a vyhráža sa, pretože chce vlastniť a ovládať to čo mu neprináleží

8 pýcha - človek sa povyšuje a ponižuje iných (aktívny mužský princíp) alebo naopak ponižuje seba a povyšuje iných (pasívna žena)

Prežívanie žiarlivosti aktívne/pasívne a smerom dnu/von:

Žiarliť teda môžeme buď ako muž (aktívne) alebo ako žena (pasívne).

Muž ako reprezentant Mysle_nia (iluzórne prežívanie) sa bojí hlavne o svoje Ego - mentálnu bolesť, že bude za hlupáka - prežívanie smerom dnu. Pri prežívaní smerom von je skôr aktívny a obviňuje = útočí všade, len nie na seba. Vinníci sú všetci naokolo pretože mužský princíp hovorí vo vzťahoch o MY (teda všetci ostatní v tomto prípade) alebo rovno obviňuje Boha.

Žena ako reprezentant Cítenia (subjektívne prežívanie) sa bojí hlave o svoje emócie a teda Dušu, ktorá bude POCITovať v Tele a bude ju to bolieť = Duša v Tele predstavuje 1 a 4 centrum. Žena je skôr pasívna a preto sa neprejavuje veľmi vo vonkajšom svete- tu je pasívna, ale aktívna je v obviňovaní seba.