"Zlí" sú lepší v sebarozvoji

08/12/2022

Prečo? Lebo dobrý obviňuje iných a zlý seba.

Ak verím presvedčeniu, že som zlý (viním sa), v hĺbke sa chcem zmeniť a tohto presvedčenia* zbaviť. Len neviem ako alebo neverím (neviem), že je to vôbec možné. Presvedčenia vždy pochádzajú z klamstva a sú dokonalými ilúziami.

Ak má niekto o sebe mienku, že je dobrý (človek), rozhodne nemá takú potrebu rozporovať či meniť svoje presvedčenie. Tejto ilúzií, ktorá rovnako pochádza z klamstva sa predsa len verí akosi ľahšie i dlhšie práve preto, že človek nemá takú potrebu spochybňovať. Skôr sa v nej Ego ešte viac utvrdzuje súdením a odsudzovaním iných.

Ak si teda položíme otázku: Ktorý z týchto dvoch presvedčení (pohľadov) na samého seba sa bude ochotne chcieť zmeniť? .... Nik nechce byť zlý, všetci chcú byť dobrý...

Pocity viny nás utvrdzujú v presvedčení, ktoré sa dá vnímať z dvoch strán:

  • Zlý si TY

  • Zlý som JA

      !OBE SÚ ROVNAKOU ILÚZIOU!

Ľahšie sa pri sebapoznávaní pracuje v kvadrante JA- JA, ako v kvadrante JA- TY (princípy duality). JA môže JA ovplyvniť, ale JA nemá právo ovplyvňovať TY. Ak teda príde akési dualitné uvedomenie v kvadrante JA - TY, treba ho preniesť do kvadrantu prvého a tu s ním ďalej pracovať.

Moja vlastná zodpovednosť sa odzrkadľuje v kvadrante, ktorý "hovorí" o MY. Božia spravodlivosť "dohliadne" na kvadrant, ktorý sa mňa netýka ("iba" mi zrkadlí), ale týka sa iných. Nie však vo forme trestu, ale výuky = KARMY. Vina tak neexistuje a ak konám zodpovedne v kvadrante za seba (JA - JA), tak je to vysoko vhodné nie len pre mňa, ale aj pre nás = kolektívna KARMA. Zodpovednosť teda býva spravodlivo odmenená samotným Vesmírom v každom kvadrante samostatne (fragmentácií) aj v celistvosti.


*Presvedčenie = presviedčam (seba / iných), lebo ak verím tak VIEM a čo na to druhý ma AŽ TAK nezaujíma (zaujíma ma to inak ako dožadovanie alebo vyhľadávanie potvrdenia). 

Pre overovanie svojich presvedčení (ilúzií) potrebujem rozporovanie (v dualite - zrkadlení) a nie potvrdzovanie. Ego má rado potvrdenia a Duch sa rád vystavuje vedomému roz_sporu, aby overil pravdivosť.