Zmysel choroby

28/11/2022

ZMYSEL ZMYSELNOSTI nie je v túžbe (žiadostivosti), ale vo vášni žiť život:

nevidím - nepočujem - necítim - nevychutnávam - nepociťujem ( žijúca mŕtvola)

zrak - sluch - čuch - chuť - hmat (hmotný zmysel Tela)

žena - muž - zviera - dieťa - život

jasnozrivosť - jasnosluch - jasnočuch - jasnochuť - jasnocit ( nehmotný zmysel Ducha)


Všetky choroby Tela pochádzajú z toho, že Duch nemá priestor v našom živote lebo ho sami utláčame cez naše vlastné nespracované a bez regulácie konajúce Ego. Ak je Duch nevypočutý, tak ochorie naša Myseľ, naša Duša a nakoniec aj naše Telo.

psychické ochorenia - duševné ochorenia - fyzické ochorenia

Choroby nás majú prebudiť, aby sme aktívne začali počúvať nášho Ducha, ktorý nás najlepšie bude viesť po duchovnej ceste. Ak nechceme ochorieť mali by sme vedieť ako ochorenia vznikajú a tak sa im budeme vedieť najlepšie vyhnúť, lebo platí vesmírny zákon, že ak o niečom viem, môžem to ovládať, ale ak o niečom neviem, ovláda to mňa.

Vznik ochorení:

  • spojením roviny Tela a nevedomej Mysle vznikajú psychické poruchy

  • spojením roviny Tela a nevedomej Duše vznikajú duševné poruchy

  • spojením roviny Tela a nevedomého Ega (Myseľ a Duša) vznikajú fyzické poruchy - ak sa nevedomý muž a žena zhodnú vo svojich centrách tak vytvoria fyzický prejav v Tele a preto by sme sa mali najviac venovať v duchovnej mriežke tým políčkam, kde sa nachádzajú mocniny jednotlivých centier.

Ak neignorujem nepríjemnosti* na úrovni Ducha, nemôžu ďalej NEVEDOME prejsť do:

  • Duše (depresie - smútok = 4č. / schizofrénia - intuícia = 6č. ...)
  • Mysle (stres - túžba = 7č. / fóbia - strach = 1c. ...)
  • Tela (fyzické ochorenia napr.: 1č. - problém s konečníkom / 1.c - problém s agresivitou, 2č. - problém s vaječníkom / 2c - promiskuita, frigidita .... )

*neignorujem nepríjemnosti v opačnom význame ignorujem príjemnosti = dualita ( vždy je za čo ďakovať).