Zmysel života                                                        E = mc²

28/11/2022

Einsteinov zákon vyjadruje vzťah medzi energiou a hmotnosťou telesa kde c je rýchlosť svetla. Hmotnosť telesa (naše Telo) a jeho svetelnosť na druhú (Duša) je mierou obsahu jeho energie skrytej v Mysli (myšlienkach) a Duchu (Vedomí = energia všetkého a všetko obsahujúca). Ak nedáme priestor našej božskej súčasti sa prejaviť v tomto hmotnom živote (v Tele), tak načo tu potom sme? To sme mohli ostať Dušou (svetlom) nevtelenou do hmoty. Život v hmote je vzácny dar, kedy nám Matka Zem prepožičiava hmotu (TELO) nie pre zábavu - aby sme tu niečo pochopili cez EGO - Myseľ / myšlienky a Dušu / city. Choroba (fyzická alebo aj iné traumy = choroby Mysle a Duše) ako posoľ smrti nie je trestom, ale nevyhnutnosťou, aby sme mohli prebudiť Ducha v sebe a aktívnou prácou začať rozpoznávať medzi Egom a Duchom. Lebo o to v živote ide: BYŤ VEDOMÁ BYTOSŤ a všetky nazbierané skúsenosti odovzdať do kolektívneho poľa Vedomia, ktoré nás "napája" = všetkých. Všetko má v celistvosti svoje miesto, inak by to nebola celistvosť, ale obsah VEDOMÝ je predsa len hodnotnejší ako nevedomé prežitie života. Ľudia na planéte spali už dlho a je čas prebudiť sa!

A tak zákon vesmírny pravý, že vedomé dobro je vzácnejšie než dobrák od narodenia (tak ho vychovali rodičia a naprogramovali mu "dobré" vzorce) - to stále nie je on, to je Ego, ktoré sa chová "vzorne" a tak si myslí, že ho netreba roz_poznať. Ak sa však "zlo" uvedomí a samé sa rozhodne napraviť, stane sa "vedomým dobrom" a to je ten najlepší materiál do kolektívneho poľa lebo môže slúžiť ako návod iným hriešnikom. Čím viac napravených hriešnikov, tým viac napravených hriešnikov. Čím viac ľudí začne "sťahovať" metódy duchovnej práce, ktoré ich dovedú k rozpoznaniu skutočnosti medzi jednaním, ktoré pochádza z Ega (klamstvá a ilúzie) a ktoré pochádza z Ducha, tým viac ľudí bude schopných sa na tento obsah napojiť a použiť ho v živote. Aj dobro sa môže uvedomiť a stať sa "vedomým dobrom", ale Ego nás bude presviedčať, že mi už predsa dobrý sme a tak nie je čo "naprávať" a tomuto presvedčeniu sa naozaj ľahko verí tzv. dokonalá ilúzia. Ak verím, že som "zlý", stačí to prestať popierať a môžem začať pracovať. Ak ale verím, že som "dobrý", tak to väčšinou nechcem zmeniť a ego si myslí, že všetko je v poriadku ( to tí druhý sú zlí) a samopotvrdzuje svoju dobrotu, poprípade to vyhľadáva vonku a takých ľudí k sebe volí, ktorí to ochotne potvrdzujú, že JA SOM PREDSA DOBRÝ.

Ako vzniká uzavretosť Ducha a jednanie cez EGO?

Rodičia a celá spoločnosť ma k tomu dovedie. Cez výchovu (ženský princíp) a vzory (mužský princíp) sa moje Ego "naučí" chovať a postupne uspáva Ducha do stavu akejsi hibernácie. Najmä emočné zraňovanie ( 4 čakra) a klamstvá (+ výchova strachom z hanby a viny) uložia do pamäte (4 centrum) vzorce (3 centrum) podľa ktorých potom Ego jedná.

Je náročné dostať sa z procesu, keď Egá vychovávajú deti (ak som vychovaný do Ega, je ťažšie ho prekuknúť) a rozpoznať skutočnosť, ale ide to. Kristove roky nám dávajú skvelú príležitosť DUCHOVNE SA PREBUDIŤ a začať rozkrývať tieto vzorce v našej pamäti a oslobodzovať tak srdce ( dušu = svetlo). Ak to pochopíme skôr ako v životnom období kedy boží syn pravdepodobne zomrel, tak len dobré pre svet to bude, lebo sú ľudia na zemi, ktorý sa neprebudia vôbec a život dožijú v bdelom sne (ilúzií). Ženú sa za svojimi iluzórnymi túžbami a to blokuje ich možné spojenie sa s Božským zdrojom. Stres a mantra "nemám čas" je uspávanka.

Ego sa po výchove začína chovať podľa svojich vzorcov (programov v pamäti), ktoré považuje za obranu, ale sú VŽDY škodlivé pokiaľ sú nevedomé. Je v poriadku byť príliš dôverčivý / nedôverčivý (aj tak je to vždy subjektívne - intersubjektívne), ale otázne ostáva len jedno - je to VEDOMÉ jednanie v tvojom živote? Vieš prečo si napríklad nedôverčivý k ženám alebo chováš odpor k bohatým? Vieš odkiaľ pochádzajú tvoje presvedčenia?

Ak áno tak si môžeš vybrať svoje konanie (vedomý je Duch, ktorý zohľadňuje individuálne skúsenosti Ega z tohto života). Ak je tvoje jednanie nevedomé tak pochádza z nevedomého Ega a ty o tom ani nevieš prečo jednáš tak ako jednáš. Spravidla máme každý v živote oblasti kde jednáme vedomejšie s pozície 4 kvadrantu Ducha a kde sme pohltený napríklad strachom (centrum duše) alebo pudom (centrum mysle) - v spojitosti Ego (muž a žena). Často sa to v našom individuálnom vesmíre ďalej vyrovnáva lebo harmónia musí byť zachovaná a to je v poriadku, otázne iba ostáva či to máš vo VEDOMÝ, že si sebavedomý prednášajúci, ale v rovine intímnych vzťahov = rande sa ti "trasú kolená". Vieš to? A vieš aj prečo si taký, aký si v tej danej situácií? Nie? Tak to skús zistiť. Ak vieš v akej situácií jednáš sebavedomo (možno až príliš :) tak skús priradiť k tejto "veci" ten opačný protipól, kde si vôbec neveríš. Vieš viesť ľudí v práci a všetci ťa za to obdivujú? Možno nevieš viesť svoje deti... Ak si dobrý si aj zlý, lebo tak praví vesmírny zákon celistvosti. Otázne už je iba to, kde aký si a nie si... 

UVEDOM SA! - TO JE ZMYSEL TVOJHO ŽIVOTA - A POTOM TAK ŽI - VEDOME!


UVEDOMENIA SÚ DARČEKOM OD NÁŠHO BOHA OTCA (Vedomia / Vesmíru), ktoré nám celkom často posiela k precíteniu. Môžu prísť cez nášho vnútorného Muža (Myseľ) a ďalej pokračovať do citu (ženy) alebo naopak. Ak si niečo o sebe uvedomíš, môžeš to prijať - zmeniť alebo ešte umocniť. Ak si však niečo neuvedomuješ, ovláda ťa to a táto skutočnosť sa nezmení až do uvedomenia.