Zrkadlenie citosloviec a podstatných slov

22/04/2023

Pri práci so zrkadlením slov a ich významov je vhodné začať s citoslovcami, ktoré sa v našom živote nachádzajú vo veľkej miere. Základné citoslovcia Duchovnej gramatiky nachádzame v línií života a pre tento konkrétny prípad, si znázorníme zrkadlenie medzi vstupnou a výstupnou "bránou" danej línie = Línie života:

STRACH – TÚŽBA

ak sa bojím chudoby, túžim po bohatstve – ak sa bojím bohatstva, priťahujem chudobu 

ak sa bojím samoty, túžim po spoločnosti – ak sa bojím spoločnosti, túžim po samote 

ak sa bojím obdivu, túžim po odpore a ak sa bojím odporu túžim po obdive


Duchovné homonymá

Pri zrkadlení citosloviec je vhodné nachádzať slová s podobným významom, aby bolo pre Ego (Ego s veľkým E = vedomé myšlienky + emócie) a jeho procesy ľahšie rozpoznať, čo sa tým myslí.

Napríklad slovo odpor môže byť nahradené slovami: znechutenie, opovrhnutie, odmietnutie a slovo obdiv sa dá pomenovať ako chcenie, zbožňovanie alebo byť zamieňané za úctu (vo význame skôr rešpektu) či lásku (vo význame skôr zamilovania = závislosť).

Príklad na princíp duality a zrkadlenia v podstatných slovách: 

ODPOR vs OBDIV

Odpor sa zrkadlí v obdive a obdiv v odpore, ale ako sa nám prejavuje princíp duality? Dualita v tomto prípade bude znamenať, že ak sa niekde bojím obdivu, tak inde sa bojím odporu a naopak. Dualita teda znázorňuje konkrétnu situáciu či vzťah kde sa mi môžu zrkadliť podstatné slová ( v živote človeka). 

Je možné, že čím viac sa bojím opovrhnutia a odmietnutia na verejnom priestranstve (pred veľkým publikom), tým viac mám túžbu tohto charakteru v intímnom priestranstve? Pre princípy pochopenia zrkadlenia a duality je potrebné poznať hranice medzi jednotlivými svetmi a teda vnútorným a vonkajším – pravým a ľavým. Viac o jednotlivých druhoch aj princípoch zrkadlenia či duality sa budeme rozprávať v podcaste, ktorý čoskoro začne vychádzať v profesionálnej kvalite... 

Viac o Duchovnej gramatike nájdete tu a stránka sa bude pomaly napĺňať, tak ako celkový obsah učiva aj počty študentov...