Zrkadlenie na priamke

13/01/2023

Priamka je Pravda a tá sa nezrkadlí, tá JE, lebo obraz = odraz.

Ako z úsečky ilúzie urobiť priamku pravdy? Je to náročná cesta, ale je možnú si ju prejsť iba za jedného predpokladu, že sa na ňu vydáme. Vydať sa na cestu Pravdy (svojej) a vytrvať, je náročné. Odmena je však veľká a istá. Ak sa zaviažeme Pravde a nezradíme samého seba, nezradíme ani Boha a ak nezradíme Boha, nemôžeme zradiť ani nikoho iného (2 a 3 kv.). Preto platí pravidlo, že kto nie je verný sebe, nemôže byť verný ani tebe. Čo nemáš, predsa nemôžeš dať. Získaním poznania vlastnej Pravdy, získaš všetko. Pochop seba, pochopíš svet.

Obrázok sa snaží obrazne ilustrovať ako Ego vníma realitu (dualitne) a ako nám môže byť poznanie princípu zrkadlenia nápomocné pri jeho odstránení a možnosti uvidieť "druhú hranicu" duality. Aj keď nám bude dualita zjavená, nemusí hneď prísť k pochopeniu (niekedy vôbec). Ak ale nechápeme, ako chceme prijať? Potom je to "len" slepá viera, ktorá nemá poznanie. A v tom spočíva zásadný rozdiel medzi VIEROU a POZNANÍM. Nie len kresťanstvo chce, aby sme boli oddaní veriaci, ale to je slepá ulička. Ak je to len trochu možné, mali by sme chcieť dospieť k poznaniu a nie fanaticky veriť.

Kto hľadá, nájde. A keď nájdeš, zaklop: Bude ti otvorené... Obrazne povedané, body na obrázku sú dverami, ktoré keď otvoríš stane sa tvoj ohraničený svet Ega nekonečnou priamkou slobodného Ducha = vitaj v Raji.