Zrkadlenie na úsečke

13/01/2023

Zrkadlenie na úsečke je "problém" lebo ak sa "pozerám" z bodu M a na úsečke sa nachádza "zrkadlo", ktoré obraz odráža, ja nemôžem vidieť bod Ž, ktorý je protipólom k môjmu východziemu bodu. Ak spoznám protipól ku svojmu východziemu bodu, je možné začať proces prepólovania a akonáhle sa prepólovanie udeje, už viac neexistuje dôvod na to, aby existovali ohraničujúce body na úsečke Ega MŽ (myšlienok a emócií). 

Z úsečky sa stáva nekonečná priamka... 


"Pracovný" postup:

- rozpoznať východzí bod M (vďaka zrkadleniu alebo inak)

- rozpoznať zrkadlo 

- odstrániť zrkadlo

- rozpoznať bod Ž

- prepólovať bod M s bodom Ž


Opačný "pracovný" postup:

- rozpoznať bod Ž (buď samostatne alebo vďaka zrkadleniu)

- rozpoznať zrkadlo (ak nedošlo k rozpoznaniu bodu Ž na základe zrkadla)

- odstrániť zrkadlo

- rozpoznať bod M

- prepólovať bod Ž s bodom M