ZRKADLENIE

29/09/2022

Iba pokiaľ sú emócie kľudnou hladinou, môžu odzrkadľovať našu vnútornú pravdu...                        

Lomaza Lomazika                  

Všetko v našom živote môžeme ponímať v dvoch smeroch. Jedno sa odohráva vo vonkajšom svete a zrkadlia nám to vzťahy a druhé sa odohráva v našom vnútornom svete. Obe zrkadlenia sú našou súčasťou a hovoria o nás, našich nastaveniach, strachoch, túžbach....

Pokiaľ identifikujem čo mi zrkadlí vonkajší vzťah je celkom dobré a vhodné vedieť si zadefinovať zrkadlenie v sebe, kde ma to "zasiahlo".


Zrkadlenie vnútorné

"Problém" v jednej osobnosti sa odzrkadluje aj v ďalších osobnostiach podľa toho ako "preklopím" seba samého.

Magický štvorec má vždy štyri body z ktorých každý sa nachádza v jednej z našich osobnosti. Stred tvorí stred a tam je cieľ sa dostať. Dva z týchto bodov sú vždy reprezentované témou STRACH - TÚŽBA a dva sú jeden extrém "problému" (muž - myšlienky) a druhý extrém "problému" (žena-cit).

Je možné si najprv riešiť "problém" v jednom princípe (mužskom alebo ženskom), tam kde sa nachádza a kde nás "to" zasiahlo z vonkajšieho sveta a až potom začať ich vnútorné prepájanie.

Príklad:

Povedzme, že človek (muž alebo žena) má problém s dominanciou svojej mužskej vnútornej osobnosti. Ak je príliš dominantný v určitej oblasti svojho života je vhodné nájsť druhý bod extrému, kde je naopak príliš submisívny. Tým získame dva body oproti si "stojace" a teda dva extrémy a akúsi priamku, ktorá vedie z jedného bodu do druhého.

Magický štvorec vedie vždy z jednej osobnosti do druhej (muž - žena) ale je možné pri téme vnútorného zrkadlenia zotrvávať iba v jednom svojom princípe (mužskom - muž a zviera alebo ženskom - žena a dieťa) a v tejto svojej "časti" vy_riešiť "problém". A až potom prepojiť pravé s ľavým.

Môžeme teda pracovať akoby viacerými spôsobmi:

  • Oblasť kde je môj vn. Muž dominantný - oblasť kde je môj vn. Muž submisívny ( zotrvávam v jednej osobnosti a selektovane riešim iba túto "oblasť" vo svojej vlastnej opozícií)

  • Oblasť kde je môj vn. Muž dominantný - oblasť kde je moja vn. Žena dominantná ( prechádzam z jednej osobnosti do druhej a riešim prepojenie mysle a citu v rovnakej pozícií problému - dominancii)

  • Oblasť kde je môj vn. Muž dominatný - oblasť kde je moja vn. Žena submisívna (predchádzam z jednej osobnosti do druhej a riešim prepojenie mysle a citu v rozličnej opozitnej pozícií "problému" - dominancia /submisivita)

  • Oblasť kde je môj vn. Muž dominantný - oblasť kde je moje vn. Zviera ešte dominatnejšie (zotrvávam v mužskom princípe jednej "strany" avšak prechádzam z jednej osobnosti muža do druhej osobnosti zvieraťa (poprípade žena - dieťa) ktoré sa navzájom extrémne posilňujú a nie sú si teda opozitné ale potenciujú "problém")


Hypotetická otázka:

Môže žena submisívna vo svojej mužskej podstate (väčšinou potrebná v pracovnej oblasti) mať potrebu dominovať doma ako matka, ktorá by mala byť naopak milujúca, prijímajúca, opatrujúca a starostlivá?

Poprípade muž, ktorý je v práci "pod papučou" má tendenciu byť dominantný v sexuálnej oblasti alebo si vyberá koníček kde môže svoju dominanciu "doplniť".

Nič nie je zlé, ani dobré. Muž aj žena môžu byť dominantný alebo submisívny ako v práci ,tak v domácnosti alebo sexuálnej oblasti. Jediné čo magickým štvorcom chceme dostať do pozornosti je vedomé jednanie a pochopenie súvislostí, že ak sa v jednej svojej oblasti (osobnosti) chovám určitým spôsobom nezvedomene tak sa to odráža aj v iných mojich vnútorných osobnostiach a pokiaľ sú tieto vzorce naozaj nezvedomené, je to problém.

"Nie je problém v prichádzajúcich myšlienkach (a citoch), ale v tom, že si ich neuvedomujeme."

V magickom štvorci máme teda definované dve stále "veličiny" ktoré sa nikdy nemenia - Strach a Túžbu. Naše "problémy" nezvedomeného chovania pochádzajú z nášho vnútorného muža a/alebo ženy a ich "zlého" nastavenia na základe zažitých skúseností a výchovných vzorcov.

Zviera a Dieťa je naša individuálna podstata, ktorá sa nemení a tak aj Strach a Túžba zodpovedajú týmto dvom naším osobnostiam.

Čoho sa bojí moje vnútorné Dieťa?

Čoho sa bojí moje vnútorné Zviera?

Po čom túži moje vnútorné Dieťa?

Po čom túži moje vnútorné Zviera?

Osobnosti vnútorného Muža a Ženy sú premenné, pretože sa neustále napájame na kolektívne pole Vedomia a Cítenia a tak nezodpovedajú našej Absolútnej pravde, ale "len" tej Relatívnej, ktorá sa neustále mení. To čo si myslím a čo cítim je možné hneď teraz zmeniť, to KTO SOM, nie!

Aké zvieratko má rado vaše dieťatko? Možno je to dôležitejšie vedieť než ste si doteraz mysleli....