"Pochopiť dualitu môžeme až po tom, čo si ju uvedomíme."

Moje zážitky a interpretácie týchto zážitkov dosiahnuté vďaka môjmu Egu. Ďakujem Bohu za tento nástroj úplne rovnako ako som vďačná za svoje Telo.