„Človek pozná seba, keď pozná svet, ktorý pozoruje v sebe a seba v ňom.“                                                                                                                                                                            Goethe

KURZ VEDOMÁ DUCHOVNOSŤ V ROZHRANÍ SPIRIT KVADRANT


Začiatkom roka bude začínať nový kurz s touto obsahovou náplňou:


1. Úvod do štyroch základných rovín človeka a predstavenie (roz)hrania v SPIRIT KVADRANTE

2. Ego ako prejav mužského a ženského princípu - rozdielnosť jednania Ega ako muža a Ega ako ženy

3. Rovina Duše a jej centrá jednotlivo

4. Rovina Mysle a jej centrá jednotlivo

5. Rovina Tela 

6. Rovina Ducha

7. Štyri reality, 4 hranice, 4 cesty a 4 vzťahy

8. Fúzia informácií (alebo aj náhradná hodina)

+ pracovné listy a domáce úlohy či odporúčania na literatúru a iné dielne najmä v oblasti pohybu a stravy


Kontaktujte ma na mail v prípade, že chcete osobné stretnutie a konzultáciu, prihlásiť sa na kurz, viac informácií o kurze či máte záujem usporiadať besedu vo vašich priestoroch:

lomaza.lomazika@gmail.com