"Človek pozná seba, keď pozná svet, ktorý pozoruje v sebe a seba v ňom.“                                                                                                                                                                           Goethe

Pripravujeme:

SPIRIT KVADRANT:

štyri osobnosti v človeku

10.11.2022 o 18:00

Čajovňa Surya, Galanta

PREDNÁŠKA: 

Duchovná gramatika: slovo a jeho sila!

December 2022

Modra

PREDNÁŠKA:

Spirit kvadrant: 4 osobnosti v nás

14.12.2022 o 17:00

BonŽúr café, Pezinok