„Človek pozná seba, keď pozná svet, ktorý pozoruje v sebe a seba v ňom.“                                                                                                                                                                   Goethe

Poézia a próza