Chúďatko (recenzia)

24/02/2024

Hudba mi prekážala najviac, obraz o čosi menej. No OBSAH bol brilantný!

Filozofické dielo s presahom do prítomnosti (alebo skôr náhlej potreby zodpovedať zásadné otázky spoločnosti, lebo už včera bolo neskoro) – ak je obsah filmu pre zajtra, je to môj najobľúbenejší žáner.


Robiť rozbor (akéhokoľvek) diela je využívanie vyššej mysle konštruktívnym spôsobom na to, aby som sa o sebe niečo dozvedel/a. Náročné filmy (ktoré riešia zásadné témy) sú viac ako vhodné na tieto duchovné cvičenia.

Zadanie: Prečítaj si najskôr upútavky či recenzie. Sprav si otázky a svoje prvotné zachytenia o diele. Po vzhliadnutí si urob rozbor. Rozjímaj o tom a diskutuj....

--------------------------------------------------------

Poznámky pred pozretím:

Názov má evokovať, že je obeťou? (stvoriteľa? ) + pozerám význam mien hlavných a vedľajších postáv. 

Ak Stvoriteľ chcel, aby jej život v hmote skončil, akým právom ľudský stvoriteľ udržal život v hmote? Táto otázka vo mne vyvoláva mnoho ďalších, ktoré sú súvzťažné:

Právo na život.

Právo na vzatie života.

Právo na tvorbu života.

Právo na smrť.

(témy umelého oplodnenia, asistovanej smrti ako spôsobu samovraždy)

Spojenie Myseľ dieťaťa a Srdce(duša?) ženy.... - skutočnosť filmu vraví, že boli vo vzťahu jedna pochádza z druhej a nie úplne cudzie. Bolo by vôbec možné, takto prepojiť rôzne genetiky? Aj Telo má pamäť a tak sa skrz túto časť ľudskej bytosti predáva "učenie" do ďalších generácií bytostí. Čo si nevyriešila matka, bude riešiť dcéra? V rovnakom kontexte, či v opačnom to bude riešiť? Takéto otázky mi vyvstávajú.... 

Na záver filmu sa dozvedáme, že ona to dieťa v maternici nenávidela a nechcela ho. Či tomu naozaj bolo tak, ťažko určiť. Avšak je to nepodstatné, lebo osobnosť človeka často projektuje nenávisť/hnev, a to najmä voči priamym predkom/potomkom. Skutočnosť je predsa taká, že sme súčasťou jeden druhého vo viacerých rovinách (najmä vzťah matka – dieťa pretože zdieľajú cca 9 mesiacov jednu hmotu) - a toto je zásadná skutočnosť pre každého človeka.


Štruktúra diela po vzhliadnutí:

Hlavné postavy:

 1. Victoria

 2. Bella

  + God? ( alebo on je hlavná vedľajšia postava? )

Vedľajšie postavy:

 1. manžel

 2. exmanžel

 3. milenec

  - zoraď podľa dôležitosti od najviac po najmenej (popíš zásadnú tému, ktorú sa učila v každom vzťahu)

Základné vzťahy:

 1. Ona – Boh (otec)

 2. Ona – on (snúbenec)

 3. Ona – on (milenec)

 4. Ona – on (manžel)

Zásadné témy filmu:

 1. Väzenie, pripútanosť, manipulácia v podobe ovládania – sloboda

 2. Majetníckosť, žiarlivosť – sloboda

 3. Poslušnosť, slušnosť – sloboda

Zjavne všetky vzťahy riešia jednu a tú istú zásadnú tému – tému SLOBODY a akejsi poslušnosti (čo sa očakáva a čo je po_slušné). Sloboda je univerzálny princíp, ktorý sa dá "popárovať" so všetkým. 


Charakteristiky postáv:

GOD

Jeho meno je samo o sebe na veľké zamyslenie. Vedec bez emócií sa hrá na boha. Jeho zjav bol tiež na zamyslenie. To moje: O koľko ľahšie uveríme tomu, že postava je ZLO_DUCH ak tomu zodpovedá aj vonkajšia (povrchová) stránka?

Vyzeral ohavne, jeho otec bol zjavne ohavná osobnosť. - A tak je pozorovateľ náchylnejší, byť ZDANLIVO súcitný s touto postavou. Lenže treba si uvedomiť, že zdanlivý súcit je vlastne ĽÚTOSŤ a tá pochádza vždy z egovzorca.*

EXMANŽEL

Predstaviteľ psychopata, ktorý má jedinú záľubu a to v nenávisti a zlobe. Šťastie mu robí nešťastie druhých a sám ho preto vyvoláva. Majetnícky psychopat, ktorý nepochybuje o svojom konaní. Predstaviteľ ozaj zla.

SNÚBENEC

Mladík, ktorý má zjavne to najlepšie srdce (v koordinácií s mysľou) zo všetkých postáv. Nemá takú potrebu ju ovládať a vlastniť a napriek všetkému čo sa vo filme odohrá, má pre ňu náruč vždy otvorenú a je oporou či motivátorom aj v závere filmu. Asi práve preto, ho ona opúšťa a vyberá si milenca, potom uprednostní exmanžela už spred oltára. Zjavne je pre ňu táto postava počas životného hľadania nudná, avšak na záver zisťuje, že toto je dobrý základný kameň do života – mať oporu a tak tvoria partnerstvo (zdá sa). 

MILENEC

Je predstaviteľom neviazanosti a úletu či bujarej zábavy. Jedlo, sex, prachy a žiadna zodpovednosť. No komu by sa to nepáčilo. :) Hlavne ak človek objaví svoje žiadostivosti a potešenia pre telo v podobe rozkoší. Zaujímavé je učenie skrz jeho postavu ohľadom jeho karmy. Zjavne milovník žien, ktorý upozorňuje Bellu, aby sa do neho nezamilovala lebo zjavne vedel, že trvácnosť jeho vzťahov je krátkodobá. Preto potreboval dostať učenie z toho, ako sám doposiaľ žil. Dostáva sa teda do blázninca z tejto "lásky" (skôr závislosti) a samozrejme obviňuje ju. Bol to pre ňu dobrý učiteľ a aj ona pre neho. Inak by to nešlo.:)


Tvorcovia zjavne chceli ukázať vývoj osobnosti (myšlienkovo-emočného prežívania mladého človeka = hľadanie seba skrz vonkajšie prežívanie a vzťahy) a kontrast, ktorý nám spôsobuje nevyzretá osobnosť (ego) vo vyzretom tele Belly. Očakávania, ktoré dospelý nadobudne počas naučenia sa pravidiel a ich dodržiavania je taká silná, že ich často ani nespochybňujeme. Preto tento kontrast akosi ľahšie poukazuje a dovoľuje zamyslieť sa nad polaritou dospelej ženy a mentálnej nezodpovednosti Dieťaťa. 


Dieťa - prejav nevinnosti

Žena - prejav starostlivosti a cudnosti

Muž - prejav bojovnosti a úcty

Zviera - prejav odvahy a sily (evolúcie (+ potreby rozmnožiť sa a dominovať?))

Neschopnosť kontroly emócií v podobe dospelej osoby tak vyznieva úplne inak (rozbíjanie tanierov, či chcem ísť von! .... - téma vzdoru = téma poslušnosti). Ako veľmi sme poslušný aj v dospelosti? Kto iný by mal byť zodpovedný za emócie v nás ako dospelá : spravodlivá a cudná žena?

Neschopnosť dohliadnuť na "koniec" konania – teda ucelenie emočno-mentálnych a mentálno-emočných vzorcov a kognitívnych funkcií je na zamyslenie – lebo úcta k názoru (nie nenávistnému) je dominantou muža v nás. 

 Za hlavnú myšlienku filmu však považujem:

Kde je hranica po_SLUŠNOTI? Čo je dobré a čo zlé? 

Vieme odlíšiť dobré od zlého? Ak áno, učíme to ďalšie generácie? Alebo len vyžadujeme poSLUŠNOSŤ?


Téma sexuality vo filme:

Celkovo je téma sexuality v živote človeka dosť zásadná téma. Avšak filmu táto "vetva" skôr ublížila ako pomohla. Neviem či chceli tvorcovia touto "kartou" pritiahnuť diváka (ako pri filme Jej telo), no zjavne to už bolo moc náročné – obsahovo. Celá táto sexuálna oblasť, by bola kľudne na samostatné dielo a tak by som ja zvolila radšej menej sexuálnych scén – no niektoré určite ponechala. Tak by sa pozornosť pozerajúceho mohla ľahšie udržať až do konca vzhľadom na dĺžku filmu!

Na záver môjho krátkeho rozboru chcem napísať jedno:

Povrch vníma pozorovateľ vždy. Môže si to uvedomovať, že ide o subjektívnu ilúziu vnímania, ale najskôr si to vôbec neuvedomuje! Lebo do hĺbky jeho oči nevidia, a tak povrch považuje za skutočnú (niekedy až pravdu).

Myslím, že film ponúka zamyslenie práve na túto tému: čo je slušné, očakávané a ako "pravdivé" je toto moje vnímanie skutočnosti (teda povrchu), ktoré očakávam napĺňať aj od iných.


Jediná poznámka pod čiarou: 

*ľútosť je v SQ vnímaná ako egovzorec a tak musí mať svoj pár, aby sme vzorec ucelili a tak roz_POZNALI

výsmech = ľútosť 

Ak teda niečo/niekoho ľutujem, komu/čomu sa vysmievam?