"Nemôžem usmerňovať to, čo si neuvedomujem."

VZESTUP PO ÚROVNÍCH VEDOMÍ

David R. Hawkins, M.D. PH.D.

Kniha je základom pre pochopenie toho, ako funguje naše pole vedomia. V jednotlivých kapitolách autor postupne preskúmava a opisuje to, ako sa Ego prejavuje v každej jednej úrovni vedomia.  

Kniha je spracovaná v týchto krátkych výpiskoch:

Ako funguje pole vedomia 

Vzostup v poli vedomia 0 - 100

Vzostup v poli vedomia 100 - 200

Vzostup v poli vedomia 200 - 500 

Vzostup v poli vedomia 500 - 1000


CESTY DHARMY - Základy tibetského buddhismu

Khenpo Karthar

Kniha je praktickou príručkou pre duchovne hľadajúceho v časoch ekonomického rozmachu a hojnosti. Autor jednoduchou formou približuje myšlienky Buddhu pre bežného človeka, ktorý sa vydal na cestu sebapoznania. 

Kniha je spracovaná v týchto krátkych výpiskoch:


Cesty DHARMY

Dokonalosť štedrosti a mravnosti

Dokonalosť meditácie a múdrosti

Dokonalosť trpezlivosti a vytrvalosti

 SAPIENS a HOMO DEUS 

Yuval Hoah Harari 

Knihy sú stručným prehľadom histórie ľudstva a tento príbeh mi mal poznať každý Homo sapiens. Cez kognitívnu, poľnohospodársku a priemyselnú revolúciu sa dostáva kniha k možnej budúcnosti a vývoju ľudskej rasy. 

Kniha je spracovaná v týchto krátkych výpiskoch:


Kognitívna revolúcia 

Poľnohospodárska a priemyselná revolúcia 
ZÁKLADNÁ KNIHA O  ČAKRÁCH

Shalila Sharamon a Bodo J. Baginski 


Kniha dáva unikátny vhľad čitateľovi do oblasti vibračných polí človeka, vývojových životných cyklov ako aj predstavenie samostatných čakier a celého fungovania jemnohmotnejšieho "systému". 

Kniha je spracovaná v týchto krátkych výpiskoch:

Vývojové cykly človeka

Vibračné polia človeka 

Čakrový systém človeka 


KNIHA RADOSTI

Douglas Abramsom

Kniha je písaná Douglasom Abramsom, ktorý zapisoval rozhovory medzi Dalajlamom a arcibiskupom Desmondom Tutu, ktoré zhrnul vo svojej knihe. Môj krátky článok je zhrnutím zhrnutého od pôvodného autora. 

Rozhovory medzi buddhistom a kresťanom


KARMA Čo to je a prečo na nej záleží 

 Traleg Kjabgon 

Kniha pojednáva o tom, čo je to karma a ako funguje. V knihe je možnosť dočítať sa nie len o karme jednotlivca, ale aj o skupinovej karme. V dnešnej dobe, kedy je slovo KARMA často zneužívané na komerčné účely, vnímame potrebu očistiť tento pojem a vniesť jasnosť do toho, ako by sme karmu mali vnímať. Preto odporúčam si prečítať tento krátky článok ako zhrnutie. 

Čo je karma?

Pohľady zo skutočného sveta

G. I. Gurdžijev

Nutné je poznamenať, že sa nejedná priamo o dielo Gurdžijeva, ale o záznamy jeho žiakov. Treba si preto uvedomiť fragmentárnosť týchto záznamov. Gurdžijev totiž menil obsah a formu svojho zdieľania v závislosti na obecenstve. Jeho rozprávanie malo spontánny charakter a často zdôrazňoval: "Nikdy neberte nič doslova." alebo žiadal poslucháčov, aby neverili ničomu, čo si nemôžu sami pre seba overiť. 

Výpisky z knihy