„Človek pozná seba, keď pozná svet, ktorý pozoruje v sebe a seba v ňom.“                                                                                                                                                                  Goethe

Blog

Že vraj to bol princ, ktorý žil vo veľkej hojnosti. Legendy o tom, čo sa dialo pri jeho zrodení či narodení sú z môjho pohľadu naozaj nepodstatné. Venovať pozornosť nepodstatným veciam preto nebudem. Príbeh sa pre mňa začína, až keď uvidel utrpenie a to ho zasiahlo. Bola to energia šoku, ktorá ho vytiahla z komfortnej zóny. Práve tie životné facky,...

Zastával názor, že človek bol prapôvodne stvorený so zámerom byť dokonalou bytosťou. Nositeľom ľudskej dokonalosti je podľa neho takzvaná podstata, s ktorou starodávne filozofické smery pracovali. Lenže postupom času sa človek na základe nepriaznivého vývoja vonkajších podmienok "skazil", vydal sa nesprávnou cestou prispôsobovania sa vonkajším...

Jeden nedávny osobný kontakt mi vnukol myšlienku, že Ilýrske kmene sú predkami Slovanov. A mňa to zaujalo.