DÚ z Duchovnej vysokej školy

21/03/2024

Konečne som našla formu (a hlavne obsah) vzdelávania, ktorá mi vyhovuje, posúva ma tam kde sa mi to páči a dáva mi tak zmysel. Na tejto "škole" sme dostali DÚ: 

Definuj akýkoľvek "problém" v spoločnosti a navrhni jeho riešenie. 

A keďže sa mi to moje definovanie a riešenie celkom pozdáva, tak ho zdieľam verejne. Lebo každý, kto by mal záujem spolupodieľať sa na tomto riešení = ma prosím kontaktujte!


Problém:  Fragmentovanie spoločnosti a z toho vznikajúce konflikty až vojny

Človek si neuvedomuje svoju Božiu podstatu a tak sa vyčleňuje z Univerza. Keď je človek vyčlenení od Boha, snaží sa patriť k nejakej ("ľudskej") skupine, ktorá vytvára presvedčenia obmedzeného charakteru. Čím viac takýchto zoskupení, so svojimi vlastnými presvedčeniami má priestor v našej spoločnosti, tým viac roztrieštená spoločnosť môže byť....

Riešenie:  Priniesť ucelený systém vzdelávania 

Všetkým prístupné no najmä deťom, aby bolo možné rozpoznať svoju Božiu podstatu a prísť k uvedomeniu, že každá Bytosť aj každé zviera či iné zhmotnenie Božej vôle, má na tomto svete opodstatnenie a nám neostáva iné, iba prijať túto Božiu vôľu a nehrať sa na Boha.

Aby bolo možné prísť k takémuto uvedomeniu, je potrebné, aby sa človek naučil rozpoznávať ilúzie (Mysle) od subjektívneho vnímania (Duše) a rovnako skutočnosť (hmotné zjavenie sveta) od Pravdy Božej (nehmotných zákonitostí).


DUCHOVNÁ NÁUKA a vzdelanosť 

(ako riešenie daného problému)

Náuka Duchovná vzdelanosť by preto mala byť prístupná už na I. Stupni ZŠ ako aj komukoľvek inému v rôznych podobách (audio nahrávky, video nahrávky, knihy či brožúry, osobné prednášky..)

Čo je potrebné urobiť?

1. Vypracovať obsahovú náplň pre duchovnú vzdelanosť národa:

  • využiť obsahovú náplň z kurzu Úvod do filozofie a prispôsobiť tieto témy aj pre malé deti. Formou príbehov im priblížiť duchovné hodnoty. Potreba spoznať rôzne filozofické smery je nutnosťou pre menšie fragmentovanie spoločnosti v budúcnosti.

Preto záujmom všetkých fungujúcich náboženstiev na území SR, ako aj rôznych filozofických smerov, by malo byť SPOJENIE SA! pre jednu a tú istú vec, navýšiť duchovné povedomie o svojej prapodstate u všetkých detí aj všetkých ľudí, žijúcich (nie len) v tejto krajine.

2. Založenie inštitútu na účely spojenia sa za účelom tvorby OBSAHU pre nový vyučovací predmet, ktorý bude zaradený do I. Stupňa ( môže to byť voliteľný a dobrovoľný predmet).


NEZABÚDAM, ŽE:

Ja nie som Telo

Ja nie som emócia 

Ja nie som myšlienka

Ja som v tomto živote fungujúca pod názvom Lenka, ktorá dostala fyzickú podobu = Telo, na ktoré sa viaže Osobnosť (pozostávajúca z Mysle a Duše = schopnosť mentálne a emocionálne prežívať vzťahy), ktorú mám celý život rozvíjať a zušľachťovať, aby môj život mal DUCHOVNÝ zmysel. 

SKUTOČNÝ = hmotný zmysel človeka na tomto svete spočíva v tom, čomu venujeme svoju duchovnú podstatu (energiu/pozornosť), aby sme tým napomáhali k zhmotňovaniu. 

Na nič iné nám to Telo + Osobnosť nemá slúžiť!